Menu

Sportinnovatief ondernemen volgens Berend Rubingh

Innovatie kan niet zonder creativiteit, wetenschap en ondernemingszin. Wat zijn de kansen voor het bedrijfsleven als het gaat om sportinnovatie? In de rubriek 'Sportinnovatief ondernemen' geven ondernemers en andere betrokkenen uit het bedrijfsleven hun visie. In aflevering 5: Berend Rubingh van Manage to Manage. "Een bestaande structuur kan een belemmering zijn voor innovatie."

Redactie 25 oktober 2017, 10:00

"Met mijn bedrijf Manage to Manage houd ik mij bezig met organisatieontwikkeling en verandering binnen het maatschappelijk middenveld. Mijn specialisatie is de sport en dan met name verenigingen. Dat doe ik al 25 jaar. Naar aanleiding van een presentatie die ik gaf over organisatieontwikkeling, vroeg de KNVB of ik datzelfde verhaal niet voor alle voetbalverenigingen kon vertellen. Dat heeft tot twee filmpjes geleid die nu al zo'n 200.000 keer zijn bekeken. Dat is de start geweest van de 'Back to Basics'-beweging.

Terug naar de basis

De insteek van die filmpjes was vooral om te laten zien wat voor inzicht we nu hebben over verenigingen. Een belangrijk onderdeel daarbij was dat we de afgelopen jaren automatisch kennis uit het bedrijfsleven zijn gaan vertalen naar verenigingen, zoals met sponsorplannen en swot-analyses. Als je echter goed gaat kijken kom je er achter dat je terug naar de basis moet. De onderlinge bejegening, de cultuur bij een vereniging is daarin bepalend. Een vereniging is een informele organisatie en daarmee ook een complexe organisatie om te veranderen. Organisaties die een lange historie hebben en op basis van normen en waarden de organisatie sturen zijn moeilijk te veranderen."

Procesbegeleiders

"Door onderzoek zijn wij erachter gekomen dat voor verandering de belangrijkste interventie niet zit in een nieuw systeem of tool om beter te functioneren. Het gaat om het aanpassingsvermogen, de ontwikkelkracht die in de vereniging zit te activeren die vervolgens de continuïteit zou moeten bewerkstelligen. Verenigingen hebben hooguit iemand nodig die dat proces op gang brengt: een procesbegeleider."

Zelforganiserend netwerk

"Wij hebben met Back to Basics nu zo’n 75 procesbegeleiders die bij verenigingen aan de slag kunnen zodat ze zichzelf kunnen versterken. Een vitale vereniging moet zijn eigen broek kunnen ophouden. Dat is naar onze mening een duurzame vereniging. Voor die procesbegeleiders hebben we een netwerk opgericht. Dat noemen we een zelflerend, zelfontwikkelend en zelforganiserend netwerk. Dat is echt innovatief. We willen er geen instituut van maken met een directeur."

Fysiek netwerk op KNVB Campus

"Daarvoor maken we gebruik van een screening en een psychologische test om de procesbegeleiders in hun kracht te zetten met een online profiel op het platform. Ook aan de kant van verenigingen helpen we om de juiste vragen te op tafel te krijgen. Dit netwerk komt ook fysiek bij elkaar in innovatiecentrum #11 op de KNVB Campus in Zeist. Wij kwamen er namelijk achter dat veel mensen met verstand van verenigingen niet worden gevonden. Die delen hun kennis ook niet."

"We boren zo een nieuw vat aan en dat kan helpen bij de professionalisering van de sport." - Berend Rubingh (Manage to Manage).

Flexibele schil in de sport

Op deze manier ontstaat een flexibele schil in de sport, die het ook gemakkelijker maakt om mensen in te zetten in de sport, ook mensen die niet bekend waren bij sportorganisaties. We boren zo een nieuw vat aan en dat kan helpen bij de professionalisering van de sport. Er worden al heel veel mensen flexibel ingezet in de sport, maar tot dusver hadden we daarvoor geen kwaliteitscheck aan de voorkant en aan de achterkant. We denken er nu ook aan om daarom Back to Basics ook uit te breiden naar docenten, trainers en marketeers voor verenigingen.

Verenigingen anders ondersteunen

"Bij sportinnovatie denk je natuurlijk vaak aan nieuw gras en dat soort zaken, maar de belangrijkste innovatie in dit verhaal is dat wij nieuwe inzichten hebben over hoe verenigingen functioneren. En daardoor kunnen we verenigingen op een nieuwe manier ondersteunen. Wij hebben aangetoond dat de onderlinge cultuur de belangrijkste factor is waarop een vereniging draait. Als dat zo is dan moet je daar ook op ondersteunen. Het innovatieaspect zit op een andere manier van ondersteunen naar verenigingen."

Buiten bestaande sportstructuur

"Ik denk dat het voor andere innovatieve bedrijven in de sport belangrijk is om geen onderdeel te worden het bestaande systeem. Dat hebben wij de afgelopen jaren ook geleerd. Wij schurken aan tegen de bestaande sportstructuur, maar wij zijn er geen onderdeel van. Als je wil innoveren kun je gehinderd worden door de geldende structuur. Dat zie je ook bij sportinnovatieve bedrijven als BeSporty, Five-a-side Football en Kicks. Dat zijn geen grote organisaties, maar kleintjes die vanuit passie redeneren. Zij halen Uber en Airbnb-achtige trucs uit in sport om ongebonden sporters te bereiken."

Continuïteit van verenigingen

"Ik hoop dat de Back to Basics beweging een cruciale rol kan spelen in de continuïteit van verenigingen en van sportorganisaties. We hebben steeds meer te maken met ongebonden sport, maar uiteindelijk is sport ook een sociale activiteit. Een vereniging is een fantastisch fenomeen dat je misschien pas gaat zien als het weg is. Dat moeten we behouden. Dat is ook mijn drive."

Meer info:

Lees ook de eerdere afleveringen van Sportinnovatief ondernemen:

Gerelateerd nieuws