Overzicht

Sportinnovator start toetsingstraject voor sportinnovatiecentra

Om het netwerk van Sportinnovatie-centra verder te versterken en te verduurzamen, zijn sterke en onafhankelijke Sportinnovator-centra nodig. Met elk hun unieke toegevoegde waarde aan het netwerk. Sportinnovator gaat daarom van start met een toetsingstraject voor sportinnovatiecentra. Zo kunnen deze centra certified partner worden van Sportinnovator (mogelijk ook NOC*NSF). In 2020 toetst een assessmentbureau alle geïnteresseerde huidige en potentiële nieuwe sportinnovatiecentra en begeleidt ze bij een eventueel verbetertraject.

Redactie 16 december 2019, 10:47

Het kader voor deze toetsing kun je downloaden (zie 2e button onderaan).

Waarom meedoen?
Certified partner worden van Sportinnovator (en mogelijk NOC*NSF) biedt de nodige voordelen. Zo:

  • is er begeleiding vanuit het assessmentbureau om de kwaliteit van je sportinnnovatiecentrum te verbeteren,
  • vormen de sportinnovator-centra tezamen een sterk netwerk of ecosysteem waarin Sportinnovator het netwerk ondersteunt door een learning community te faciliteren,
  • kun je de zichtbaarheid van het centrum en de geleverde innovaties vergroten,
  • zorgt de toegang tot het netwerk van Sportinnovator voor verbindingen met o.a. bedrijven en overheden,
  • creëren we kansen richting landelijke partijen en internationale organisaties

Meer informatie

Wil je meer informatie over het traject of wil je jouw interesse in het traject kenbaar maken, dan kun je terecht bij Iris Nijland (iris@sportinnovator.nl, 06-13002367).

Gerelateerd nieuws