Overzicht

Nederland scoort goed op sportinnovatie

Sportinnovatiemonitor

Nederlandse sportorganisaties zijn innovatiever dan de gemiddelde Nederlandse organisatie. En sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren ook hogere prestaties. Zowel op sportief, economisch als maatschappelijk gebied. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 1e Nederlandse Sportinnovatiemonitor die is uitgevoerd onder ruim honderd sportorganisaties. Het gaat hierbij om organisaties in de topsport, sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en partijen die sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren. De Sportinnovatiemonitor is uitgevoerd door het Amsterdam Centre for Business Innovation van de UvA en het Mulier Instituut in opdracht van Sportinnovator.

Redactie 15 november 2021, 12:33

Innovatie in de sport is van groot belang en heeft zowel sportieve als maatschappelijke impact. Betere materialen, betere voeding en betere trainingsmethodes zorgen ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau kan bewegen en sporten en tot betere prestaties kan komen. Innovaties in de sport leiden ook tot betere prestaties van onze topsporters. Tot meer medailles, minder blessures en sneller herstel. Maar hoe innovatief is de Nederlandse sport eigenlijk?

Boven het gemiddelde

De definitie van sportinnovatie luidt als volgt: Sportinnovatie betreft de ontwikkeling en/of introductie van nieuwe producten, diensten en sportactiviteiten die de beoefening van sport direct raken en die primair gericht zijn op het bevorderen van sport en bewegen. Uit deze 1e Nederlandse Sportinnovatiemonitor blijkt dat sportorganisaties gemiddeld meer nieuwe innovaties realiseren dan de doorsnee Nederlandse organisatie. De monitor toont daarbij tevens aan dat innovatie ook echt loont. Sportorganisaties die goed scoren op sportinnovatie, leveren hogere prestaties. Niet alleen zijn hun financiële en sportieve prestaties groter; het leidt ook tot meer beoefenaars van de betreffende sport als de sportorganisatie succesvol innoveert. Daarnaast zijn de sporters en de medewerkers duidelijk tevredener over hun sportorganisatie.

Topsport doet het goed, sportverenigingen en recreatiesport blijven achter

Met name topsportevenementen en topsportprogramma’s doen het goed op het gebied van sportinnovatie. De vernieuwing bij sportverenigingen en in de openbare ruimte (ongeorganiseerd hardlopen, wandelen en fietsen), blijft daarbij wat achter. Innovatie betekent daar vaak vooral het aanschaffen van nieuwe sportattributen en faciliteiten die niet persé ook heel vernieuwend hoeven te zijn. Het overnemen van een succesvolle sportinnovatie krijgt bij sportverenigingen en in de recreatiesport vaak de voorkeur boven het ontwikkelen van een eigen, daadwerkelijk nieuwe innovatie.

Lagere score op R&D en co-creatie

Sportorganisaties investeren relatief weinig in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in samenwerking met externe partijen bij innovatie-activiteiten. Daar is winst te behalen want het onderzoek toont tevens aan dat co-creatie met partijen van buiten het eigen netwerk gepaard gaat met een hogere mate van sportinnovatie.

Vervolgonderzoeken

Om de innovatiekracht van Nederlandse sportorganisaties te blijven volgen, zal de monitor elke drie jaar herhaald worden. De maatschappelijke impact van sportinnovatie zal in die vervolgonderzoeken een prominente plaats innemen. Tevens zal er internationaal vergelijkend onderzoek plaatsvinden.

“Sportorganisaties omarmen innovatie en zien ook dat het effect heeft. Niet alleen op de prestaties, maar ook op het ledental en de tevredenheid bij zowel sporters als medewerkers. Sportinnovatie loont dus."

Aarnout Brombacher, Topteam Sport

Aarnout Brombacher van het Topteam Sport van Sportinnovator: “Sportorganisaties omarmen innovatie en zien ook dat het effect heeft. Niet alleen op de prestaties, maar ook op het ledental en de tevredenheid bij zowel sporters als medewerkers. Sportinnovatie loont dus. In de topsport zien we al dat dit werkt en ook in de breedtesport (ongeorganiseerd en anders georganiseerd) zien we hier een enorm potentieel. Tegelijkertijd is er nog winst te behalen, met name waar het gaat om samenwerking met externe partijen. Daar zullen wij vanuit Sportinnovator en de Sportinnovator-centra de komende jaren nog meer op gaan sturen”.

"Deze Sportinnovatiemonitor is voor zover ik weet uniek in de wereld."

Henk Volberda, directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation:

Henk Volberda, directeur van het Amsterdam Centre for Business Innovation: “Ik doe al jarenlang onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van innovatie in het Nederlandse bedrijfsleven. Deze Sportinnovatiemonitor is voor zover ik weet uniek in de wereld. Het onderzoek biedt sportief en bewegend Nederland inzichten waarmee binnen de sport veel voordeel behaald kan worden.”

"Deze monitor onderstreept dat en laat zien dat sportinnovatie tot meer bijdraagt dan alleen een betere sportprestatie."

Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut

Remco Hoekman, directeur van het Mulier Instituut: “Als sportsocioloog heb ik met name aandacht voor de maatschappelijke betekenis van sportdeelname en hoe je mensen in beweging krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat sportinnovatie daar een belangrijke rol in speelt. Deze monitor onderstreept dat en laat zien dat sportinnovatie tot meer bijdraagt dan alleen een betere sportprestatie. Sportinnovatie heeft ook een bredere maatschappelijke betekenis”.


Meer informatie

Gerelateerd nieuws