Overzicht

Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven fase 2 geopend

Een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een sportinnovatieproject? Vanaf vandaag kunt u uw projectidee indienen.

Redactie 19 november 2020, 12:14

Het Sportinnovator Subsidietraject voor bedrijven bestaat uit twee fasen. In de eerste fase konden consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsstudie. In de oproep die nu is geopend is maximaal 500.000 euro per project beschikbaar voor innovatieprojecten die een aantoonbare bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambities van het Nationaal Sportakkoord. Let op: deze oproep staat ook open voor consortia die zonder de steun vanuit Sportinnovator een haalbaarheidsstudie hebben uitgevoerd.

Online informatiebijeenkomst

Op 9 december 2020 was er een online informatiebijeenkomst.

Deadline

In deze fase dient u een projectidee in. Dat is een beperkt uitgewerkte subsidieaanvraag. Alleen de meest relevante projecten ontvangen een positief advies om een volledig uitgewerkte aanvraag in te dienen. De deadline voor het indienen van uw projectidee is 19 januari 2021.

Over deze subsidieoproep

Voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties voor sport en bewegen zijn verschillende partijen nodig. Het is niet altijd eenvoudig om alle benodigde partijen zo met elkaar te verbinden dat wordt toegewerkt naar succesvolle sportinnovaties. Bovendien zijn innovatieve trajecten risicovol.

Het doel van deze oproep is om innovatieprojecten te versnellen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. De innovaties moeten gebruikmaken van bestaande kennis en/of technologie en de beoogde toepassing is in een proof of concept of minimal viable product onderzocht in een haalbaarheidsstudie.

Link naar volledige subsidieoproep op de website van ZonMw.

Zie hier welke projecten in 2019 zijn gestart.

Gerelateerd nieuws