Menu
Overzicht

Voucherregeling Vitale steden en dorpen geopend

De openbare ruimte zo inrichten dat het mensen daadwerkelijk aanzet tot meer sporten en bewegen? Met de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp kunnen overheden en (semi)publieke organisaties samen met ruimtelijk ontwerpers subsidie aanvragen voor een kortlopend onderzoekstraject ter verkenning en versterking van het ruimtelijk beleid. De oproep Vitale steden en dorpen staat nu open. Deze biedt mogelijkheden om ontwerpgericht onderzoek te doen naar de inrichting van de openbare ruimte. In totaal verstrekt het Stimuleringsfonds Creatieve industrie circa 200 innovatievouchers ter waarde van € 10.000 - € 30.000 voor projecten van 1 - 3 maanden.

Redactie 11 juni 2021, 13:45

Voorstellen moeten aansluiten bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de NOVI staan de uitdagingen en keuzes waar we als land voor staan beschreven. Deze voucherregeling biedt ruimte aan overheden en (semi)publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, corporaties, zorginstellingen, uitvoeringsorganisaties en overkoepelende samenwerkingsverbanden om samen met ontwerpers en andere belanghebbende partijen tot nieuwe inzichten, breed gedragen visies en concrete oplossingen te komen. Voorstellen worden geselecteerd naar aanleiding van thematische open oproepen.

In het najaar van 2021 wordt deze regeling nog eens herhaald. Aanvragen kunnen gedurende de drie maanden dat de oproep open staat doorlopend worden ingediend. De uitslag volgt binnen 6 weken.

Interesse?

Bezoek de programmapagina voor meer informatie, stuur een mail naar voucherregeling@stimuleringsfonds.nl of bel met 010-310 79 37.

Gerelateerd nieuws