Menu
Overzicht

Winnaar Challenges Sportakkoord bekend

Deze innovaties gaan aan de slag met het ontwikkelen van hun innovatie

Deze week zijn de winnaars van de innovatiechallenges ‘Beter bewegen basisonderwijs’, ‘Monitoren sport openbare ruimte’ en ‘Inclusieve(re) esports’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sportinnovator bekend gemaakt. De winnaars ontvangen voor het ontwikkelen van hun innovatie tussen de € 30.000,- en € 94.000,-.

Redactie 03 februari 2021, 12:10

Met de Challenges Sportakkoord daagt Sportinnovator organisaties uit met innovatieve oplossingen te komen voor uitdagingen binnen het Nationaal Sportakkoord. Per challenge worden winnaars beloond met een budget dat moet leiden tot een product of dienst dat in de markt kan worden gezet.

Challenge Sportakkoord Beter bewegen basisonderwijs

De winnaars van deze innovatiechallenge hebben als doel leerkrachten in het basisonderwijs te ondersteunen bij de keuze en invoer van meetinstrumenten die de motorische vaardigheden van leerlingen verbeteren:

  • ‘Volgen en verbeteren van motorische vaardigheden in het speciaal onderwijs’ door Stichting Almere Speciaal
  • Plan mij’ door Jan Luiting Fonds
  • ‘Gymfolio App’ door Bartvanderhoeven.nl

Challenge Sportakkoord Monitoren sport openbare ruimte

Het doel waar de winnaars van deze innovatiechallenge mee aan de slag gaan is het (door)ontwikkelen en testen van een bruikbare en betaalbare tool die het sportieve gebruik van openbare ruimte meet:

  • ‘Luistervinq’ door Datacadabra
  • ‘Husense’ door Husense

Challenge Sportakkoord Inclusieve(re) esports

Esports moet toegankelijk worden voor mensen die graag willen deelnemen, maar dat op dit moment niet kunnen vanwege lichamelijke en/of mentale beperkingen. De winnaars :

  • ‘Player Enabled – Grenzeloos competatief gamen’ door Ondernemerscollectief De Brouwerij
  • ‘Uniek Esports’ door ESL Benelux
  • Soundless Esports’ door Stichting Soundless Esports
  • ‘Game on! – voor iedereen met een spierziekte’ door Yumen Bionics

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze of andere Challenges Sportakkoord contact op met Floor Waardenburg, coördinator Challenges Sportakkoord, floor@sportinnovator.nl.

Over Sportinnovator
Sportinnovator is hét programma voor innovatie en onderzoek van het Ministerie van VWS met als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van 15 Sportinnovator-centra werken overheid, wetenschappers, sportprofessionals en ondernemers samen aan baanbrekende innovaties die prestaties in de top- en breedtesport bevorderen en daarnaast mensen aanzetten tot een actievere levensstijl. Ook de ontwikkeling van Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Het programma Sportinnovator staat onder leiding van het Topteam Sport en wordt ondersteund door ZonMw en het Ministerie van VWS.

Gerelateerd nieuws