Overzicht

Zes vragen aan Move Forward Foundation – Hidden Girls

Achter de innovatie

Wie een lage SEP (sociaaleconomische positie) heeft, sport gemiddeld minder. Met de challenge Positieve houding tegenover sport wil Sportinnovator hier verandering inbrengen. De winnaars van de challenge krijgen support om sport en bewegen als sociale norm te laten verankeren onder deze doelgroep. Een van hen is Hidden Girls, een initiatief van Move Forward Foundation,dat zich richt op kwetsbare jonge vrouwen die in opvanghuizen wonen. Oprichter Nina Schmid en projectleider Chablis Platenburg vertellen meer over dit project.

Redactie 04 juni 2024, 13:42

Wat houdt de innovatie in?

Schmid: ‘Als stichting hebben we al het Trauma Relief Movement Program opgezet. We organiseren sport- en dansactiviteiten voor meisjes van 16 tot 27 jaar die in opvanghuizen wonen. De door ons opgeleide sportcoaches verzorgen lessen bij acht huizen in Rotterdam en vier in Utrecht. We zijn hier in 2023 mee gestart. Het probleem waar we tegenaan lopen is dat het communiceren met de doelgroep uitdagend is. Enerzijds hebben ze weinig vertrouwen in iedere aangeboden hulp door hun trauma’s. Anderzijds zijn er vaak wisselingen als het om de groepsbegeleiding gaat. Hierdoor komen ze niet elke week opdagen, misschien ook wel doordat wat wij ze bieden niet helemaal bij hun behoeften aansluit.’

Platenburg: ‘Om meer meiden aan het sporten te krijgen, gaan we een chattool ontwikkelen en implementeren. Daarin doen we persoonlijke aankondigingen van lessen, verzamelen we feedback en delen we filmpjes met oefeningen – ook als ze niet meer in een opvanghuis wonen. Op die manier willen we een nauwere band met hen opbouwen en in kaart brengen wat voor sport en dans ze het liefste doen. De tool werkt via WhatsApp. Kom je naar een les, dan scan je een QR-code en zit je er direct in. Het is daarmee ook laagdrempelig.’ 

Waarom hebben jullie de challenge Positieve houding tegenover sport gewonnen?

Platenburg: ‘Deze doelgroep is voor velen onzichtbaar. De meiden vallen vaak tussen wal en schip. Vanuit onze ervaring voor Stichting Het Vergeten Kind weten we dat er voor hen maar weinig tot niets aan sport wordt georganiseerd. Het is ook nog eens geen gemakkelijke doelgroep om mee te communiceren. De urgentie van het project kunnen we daardoor snel naar voren brengen.’

Hoe is het project tot stand gekomen?

Schmid: ‘Bij onze eerdere projecten merkten we dat de doelgroep nauwelijks aan sport doet, laat staan structureel. Dat komt vooral door bezuinigingen. En dat terwijl ze vaak te maken hebben gehad met heftige, traumatische ervaringen. Hun zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn vaak laag, ze hebben beperkte financiële middelen en weinig sociale ondersteuning. Sport en dans zijn daarom juist voor hen super belangrijk. Zo kwamen we op het opzetten van het Trauma Relief Movement Program. We leiden de sportcoaches zelf op, zodat ze traumasensitief lesgeven. De lessen bevatten geen onverwachte bewegingen, ongevraagde aanrakingen en harde geluiden bijvoorbeeld. Een mooi begin, maar we zijn ervan overtuigd dat we er meer uit kunnen halen door de wensen van de doelgroep beter in beeld te hebben.’

Wat voor stappen hebben jullie doorlopen?

Platenburg: ‘Het projectplan staat. We weten dus precies hoe we het gaan aanpakken: wie we nodig hebben om de tool te bouwen en vervolgens uit te rollen.’

Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de vervolgstappen?

Platenburg: ‘We starten met het voeren van gesprekken bij de opvanghuizen en met sportcoaches. Op die manier achterhalen we ook waar het aantal deelnemers aan de lessen laag is in verhouding tot het aantal bewoners. Vervolgens beginnen we met het testen van de chattool bij één opvanghuis in Rotterdam. Daar wonen 56 meiden, maar sporten er gemiddeld maar 8. Als blijkt dat het daar goed werkt, dan schalen we het verder op.

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om ook een project op poten te zetten?

Schmid: ‘Leef je heel goed in de doelgroep in. Kijk ook of je product of dienst daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de doelgroep. Voer gesprekken met de doelgroep, de medewerkers en de coaches. Het meeste leer je na een testfase: in de praktijk dus.’

Kijk hier voor meer informatie over Hidden Girls en Move Forward Foundation.

Gerelateerd nieuws