Zeven Sportinnovator-centra ontvangen subsidie voor verdere doorontwikkeling

ZonMw heeft zeven Sportinnovator-centra een subsidie toegekend ter waarde van EUR 75.000,- per centrum. Het gaat om Sport Innovator Centre (Limburg), Sailing Innovation Centre, Sportinnovator Centrum KNVB Campus, Sportinnovator Centrum Groningen, Sportinnovator Centrum Aangepast Sporten, InnoSportLab ’s Hertogenbosch en Innovatielab Thialf. Doel van deze subsidie is de doorontwikkeling van het centrum te stimuleren.

Redactie 03 april 2017, 10:00

Daarnaast krijgen de centra coaching. Twee andere centra komen (nog) niet in aanmerking voor subsidie, maar hebben wel veel potentie. Ook deze centra worden daarom verder ondersteund door middel van een coachingstraject.

Centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl. In een eerdere subsidieronde van Sportinnovator zijn subsidies toegekend aan de Sportinnovator-centra Papendal, TU Delft, InnoSportLab de Tongelreep, Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) en Sport Data Center. Op dit moment zijn er 18 Sportinnovator-centra in Nederland.

Samenwerking als speerpunt

Maurits Hendriks, lid van het Topteam Sport en Technisch Directeur NOC*NSF - Chef de mission: “Punt waarop gelet is bij de toekenning van de subsidie is onder andere of het centrum voldoende samenwerkt met sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid om op die manier rendabele innovaties in de sport te realiseren. Dat is een belangrijk speerpunt voor Sportinnovator. Wij zijn zeer tevreden met de ontwikkelingen die de genoemde centra doormaken en stimuleren hen graag om vooral door te gaan en verbeterpunten verder op te pakken.”

Gerelateerd nieuws