Menu
Overzicht

Bedrijven aan de slag met sportinnovatie: 6 haalbaarheidsstudies van start

Sportinnovator financiert voorlopig zes consortia om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar hun project op het gebied van sportinnovatie. Hiermee kunnen zij inzichtelijk maken wat aan ontwikkeling en onderzoek nodig is om het project te laten slagen en wat de risico’s en sterke en zwakke punten zijn. De haalbaarheidsstudie is onderdeel van het subsidietraject voor bedrijven 2019-2020 van Sportinnovator. Projecten ontvangen maximaal 50% cofinanciering van Sportinnovator tot een maximum bedrag van 30K.

Redactie 18 maart 2020, 10:42

Gehonoreerde projecten:

  • Connected Grounds - De combinatie van een mobiele app (softwareplatform) en lichtprojectie (hardwaretoepassing) laat kinderen meer en beter bewegen en met elkaar verbinden op Cruyff Courts.

Onderzocht wordt hoe bestaande speelveldjes een technologische upgrade kunnen krijgen.
Samenwerkingspartners: Triple Double Sportmarketing, Six Fingers, TDE, Cruyff Foundation en Technische Universiteit Eindhoven.

  • Direct Multi Pass Solarsysteemhet 100% duurzaam maken van de gehele energiebehoefte rond warm tapwater in sportaccommodaties tegen een aantrekkelijke prijs.

Samenwerkingspartners: Conico Valves, Technische Universiteit Eindhoven, Oss ’20

  • SWIMM-Games: Fun & Interactive swimming - een compact zwembad van 4 x 2 m. met een intelligent systeem dat voor geleidelijke tegenstroom zorgt

Onderzocht wordt of zorginstellingen met SWIMM effectieve en duurzame zwem -en revalidatieprogramma’s kunnen draaien zonder logistieke problemen of plaatsing van dure, grote zwembaden.
Samenwerkingspartners: Thermostar zwembaden BV, Fontys (Hogeschool ICT en Paramedische Hogeschool), Libra Revalidatie & Audiologie, InnoSportLab Sport & Beweeg!

Deze wetenschappelijk onderbouwde Nederlandse tool die beweegprofessionals binnen een gymles inzicht geeft in het motorisch niveau van basisschoolkinderen, wil men nu doorontwikkelen voor het Voortgezet Onderwijs.
Samenwerkingspartners: MQST b.v., Haagse Hogeschool, Gemeente Almere.

Ontwikkelen van beweeg- en leerinteracties die aansluiten bij de leerdoelen in het kleuteronderwijs. Ook wordt de aansturing van de BeweegVloer via de tablet doorontwikkeld.
Samenwerkingspartners: Springlab b.v., Haagse Hogeschool, Van Brienoordschool.

Met deze haalbaarheidsstudie wordt onderzocht hoe een goede sportprothesevoet ontwikkeld wordt speciaal voor kinderen. Een voet waarmee ze gewoon mee kunnen doen met verschillende sporten door zijn goede vering en verstelbare enkel.
Samenwerkingspartners: Gyromotics, TU Delft, Stichting Para Atletiek, SEI – Delft.

Subsidieoproep voor bedrijven
Het doel van het Sportinnovator subsidietraject is het selecteren en versnellen van een select aantal grote innovatieprojecten die daadwerkelijk impact kunnen maken op het terrein van sport en bewegen. Daarnaast draagt het traject bij aan de vorming van sterke samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. Het Sportinnovator-subsidietraject bestaat uit twee fasen: de haalbaarheidsfase (fase 1) en onderzoeks-en ontwikkelingsfase (fase 2).

De projecten richten zich op:

  • Bewegen: technologische innovaties die inactieve doelgroepen in beweging krijgen.
  • Materialen: innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties;
  • Blessurepreventie: innovaties die bijdragen aan het verminderen van sportblessures.

Daarnaast sluiten deze projecten zeer goed aan bij de maatschappelijke uitdagingen in het Nationaal Sportakkoord, op het gebied van, ‘beter leren bewegen’, ‘inclusief sporten & bewegen’ en ‘duurzame sportinfrastructuur’.

Voor deze subsidieronde ontving ZonMw 24 aanvragen, waarvan er zes zijn gehonoreerd. Per haalbaarheidsstudie is maximaal € 30.000,- beschikbaar. De studie moet in vijf maanden voltooid zijn. In de tweede fase krijgen kansrijke projecten de mogelijkheid om de innovatie in een of twee jaar door te ontwikkelen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

In de zomer van 2020 opent de subsidieronde voor fase 2. Afgelopen jaar kon in deze fase maximaal 750k worden aangevraagd en zijn de projecten recyclebare klimgrepen en SPORTKEUR 2.0 gestart.

Meer informatie

  • U kunt contact opnemen met Sportinnovator via Sportinnovator of 070 349 54 24

Gerelateerd nieuws