Overzicht

Innovaties die bijdragen aan duurzaamheid in de sport beloond met financiering van 3,8 miljoen euro

Op 23 januari 2020 is bekend gemaakt welke partijen financiering ontvangen voor de doorontwikkeling van hun project op het gebied van milieuvriendelijke sportvelden en duurzaamheid in de sport. Op het congres Sportief Verbinden ontvingen zij hun certificaat uit handen van Topteam Sport-leden Martin Olde Weghuis en Frank van der Vloed. In totaal is voor 3,8 miljoen euro aan financiering toegekend aan projecten die helpen bij het ontwikkelen van onder andere het Circulaire Kunstgrasveld van de toekomst, circulaire klimgrepen en het elektrocuteren van onkruiden op sportvelden. Deze projecten komen voort uit de Small Business Innovation Research (SBIR) ‘Milieuvriendelijke sportvelden’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven. Deze zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en het Topteam Sport.

Redactie 23 januari 2020, 11:45

Vanaf vandaag start de sportsector met de uitvoering van haar bijdrage aan het klimaatakkoord. Tijdens Jumping Amsterdam werden naast het hoofdakkoord ook nog drie deelakkoorden gesloten door meer dan twintig partners. Het gaat hier om de deelakkoorden CO2 Reductie, Circulair en Milieuvriendelijk beheer, waarvan de eerste twee respectievelijk mede-ondertekend werden door Frank van der Vloed en Martin Olde Weghuis.

Over de oproepen

Het Sportinnovator-subsidietraject heeft als doel een aantal grote innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. Dit traject bestaat uit twee fasen, een oproep voor haalbaarheidsstudies en daarop aansluitend een oproep voor onderzoek en ontwikkeling. Hierbij moet het streven zijn om de innovatie in twee jaar zover te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt. In de periode 2018-2021 wordt het traject drie keer uitgevoerd.
De winnende innovaties van de SBIR richten zich op de uitdagingen die sportverenigingen hebben met betrekking tot duurzaamheid en milieu. Deze innovaties maken het makkelijker voor sportverenigingen om hun sportvelden te recyclen en te beheren zonder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
De winnaars kunnen nu verder aan de slag met hun innovaties. Totaalbudget van deze tweede fase van de SBIR, het ontwikkelen van een prototype, is 2.300.000 euro. Totaalbudget van de Sportinnovator-oproep voor onderzoek en doorontwikkeling van de projecten is 1.500.000 euro.

Winnaars

SBIR:
-Senbis Polymer Innovations: ontwikkeling van Bio-maXX: een kunstgrasmat van bioplastics die aan het einde van de levensduur composteerbaar is.
-Recreational Systems International: ontwikkeling van een 100% recyclebare kunstgrasmat die geheel opgebouwd is uit mono-materiaal.
-Ramm: Automatisch elektrisch onkruid bestrijden van sportvelden.
-Bayer CropScience: ontwikkelt een biologische oplossing voor emelten en engerlingen op sportvelden, en lost daarmee één van de grootste uitdagingen in de Green Deal Sportvelden op.
-Grootgroener: Door penwortel-onkruiden met een camera te herkennen en gericht mechanisch door te steken is chemische bestrijding op sportvelden niet meer nodig.


Subsidietraject bedrijven:
-Greenholds B.V.: kwalitatief de beste en recyclebare klimgrepen in een circulair system. Sportklimmen groeit wereldwijd explosief en zal voor het eerst een Olympische discipline zijn in Tokyo (2020). De recyclebare grepen in het circulaire systeem dragen bij aan het verduurzamen van sportaccommodaties en het terugdringen van plastic afval.
-Go2Sure B.V.: SPORTKEUR 2.0 is een centrale vindplaats voor alle voorkomende risico’s rondom accommodaties en materialen.

Meer informatie

De 17e editie van Sportief Verbinden werd georganiseerd tijdens Jumping Amsterdam door het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, KNHS en de gemeente Amsterdam met medewerking van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De SBIR is uitgezet door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van VWS. Kijk voor meer informatie over de SBIR op de website van RVO.

Binnen het Nationaal Sportakkoord vervult Sportinnovator de rol van Chief Technology Officer.

Neem voor meer informatie contact op met Linda Jansen, Communicatieadviseur Sportinnovator, 0646 278 950 en linda@sportinnovator.nl.

Gerelateerd nieuws