Overzicht

Bezoekersstromen voorspellen: digital twins maken het mogelijk

Het in kaart brengen en voorspellen van bezoekersstromen staat sinds de Covid-19-uitbraak meer in de schijnwerpers. Gemeenten, maar ook organisaties van (sport)evenementen en betrokkenen in de recreatieve branche hebben behoefte aan informatie over de momenten waarop het druk is en gaat zijn op bepaalde plekken. Onder meer het Mobility Innovation Centre van de TU Delft, de faculteit Transport & Planning van de faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen en het bedrijf Argaleo hebben de handen ineen geslagen om aan deze vraag te voldoen.

Redactie 31 mei 2022, 12:20

Toen in het voorjaar van 2020 de eerste Covid-maatregelen werden afgekondigd in Nederland, zinspeelde de TU Delft direct op oplossingen om zo goed mogelijk op deze maatregelen in te spelen. Sascha Hoogendoorn-Lanser, directeur van het Mobility Innovation Centre Delft (MICD): ‘Vanuit de TU Delft slaan wij een brug tussen overheid, wetenschap en bedrijven. In 2015 monitorde de afdeling van Transport & Planning van de TU Delft al bezoekersstromen tijdens het evenement Sail. Ook verrichtten ze metingen tijdens de TT in Assen en op Lowlands. Nu kregen we vanuit de universiteit zelf de vraag om de mobiliteit op de campus in kaart te brengen.’

Hoogendoorn-Lanser vervolgt: ‘De afdeling Transport & Planning heeft zich in het afgelopen decennium ontwikkeld tot specialist op het gebied van sensoriek in relatie tot de beweging van fietsers en voetgangers. Zonder iemands privacy te schenden, houden we real time bij hoe personen zich bewegen, hoe druk het op bepaalde plekken is, maar ook bijvoorbeeld hoe groot de afstand tussen mensen is. Met die maken we analyses, maar doen we ook voorspellingen met gebruikmaking van moderne kunstmatige intelligentie-technieken.’

Om het project op de TU Delft-campus kracht bij te zetten, zocht het MICD de samenwerking op met Argaleo. Jeroen Steenbakkers, eigenaar van dit jonge bedrijf: ‘Wij ontwikkelen digital twins oftewel 3D-visualisaties van alle denkbare plekken in Nederland. Wat MICD meet, maken wij visueel. Zo ontwikkelden we samen het zogenaamde Outdoor Mobility Digital Twin. Sensoren meten waar, hoe laat en hoeveel personen er op een bepaalde plek zijn en geven die met stippen weer op een digitaal dashboard’, legt Steenbakkers uit. ‘Toen Covid in volle omvang speelde, konden we zien of studenten en docenten zich voldoende aan de anderhalve meter afstandsregel hielden, maar ook of bussen te vol waren en of er aanpassingen in looproutes nodig waren om de afstand te waarborgen.’

Een Outdoor Mobility Digital Twin

Voorspellingen

Juist het kunnen doen van voorspellingen is volgens zowel Hoogendoorn-Lanser als Steenbakkers uniek. ‘Niet alleen ten tijde van de geldende Covid-maatregelen, maar zeker ook nu zijn gemeenten, evenementen en bedrijven die actief zijn op het gebied van recreatie geïnteresseerd in wat er in de toekomst voor bezoekersstromen worden verwacht. Met die kennis kunnen zij tijdig ingrijpen waar nodig, maar ook beleidsmatige keuzes maken. Denk aan beslissingen over waar je sporttoestellen plaatst, waar verkeer moet worden omgeleid en op welke plekken de inzet van meer of juist minder politie, handhaving en/of beveiliging gewenst is’, weet Steenbakkers.

De samenwerking stopte niet bij de Outdoor Mobility Ditigal twin. ‘Met de gemeente Delft werkten we aan het intelligentste fietspad van Nederland’, aldus Hoogendoorn-Lanser. 'Dit betreft een fietspad van 25 meter lang. De sensoren in dit pad lezen de snelheid en de afstand die de weggebruikers tot elkaar houden af. Bovendien meten we de weersomstandigheden: temperatuur, neerslag, windkracht en windrichting. Op basis daarvan geven we waarschuwingen af, bijvoorbeeld als het glad is. Ook onderzoeken we welke sensor wanneer het beste werkt. Er zijn tal van methodes om metingen te verrichten, met 3D-camera’s, via bluetooth, WiFi en met radars, maar niet elke techniek is in elke omstandigheid geschikt.'

Steeds meer richten het Mobility Innovation Centre en Argaleo zich op de sport- en evenementenbranche. ‘Gemeenten weten de weg naar ons al wel te vinden en vanuit de sport- en recreatiehoek komt die steeds meer op gang. Het mooie is dat we met de informatie die we de eerste keer ophalen, tijdens volgende edities daadwerkelijk voorspellingen kunnen doen’, aldus Hoogendoorn-Lanser.

Domein-overstijgend

Voor de toekomst ziet Steenbakkers nog tal van kansen. ‘We werken domein-overstijgend. Daarmee kunnen we in feite op alle plekken waar er een vorm van beweging is een rol van betekenis spelen. Dat we daarin met het MICD samenwerken om de data zo breed en optimaal mogelijk te analyseren, is een enorme meerwaarde. En nu de informatie op een digitaal dashboard verschijnt, is deze toegankelijk en makkelijk op te schalen.’

Hoogendoorn-Lanser sluit zich daarbij aan: ‘Als universiteit willen we niet alleen kennis ontwikkelen, maar juist ook dat deze in de praktijk wordt gebruikt. We stimuleren het uitrollen van onze systemen bij evenementen, gemeentes en op andere plekken dan ook van harte.’

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het Mobility Innovation Centre Delft op www.micd.tudelftcampus.nl, stuur een e-mail naar s.hoogendoorn-lanser@tudelft.nl of bel naar 06-21160292. Over de data-visualisaties van Argaleo staat meer te lezen op www.argaleo.com of neem contact op met Jeroen Steenbakkers via jeroen@argaleo.com.

Gerelateerd nieuws