Overzicht

Brightlands Sportinnovator Center en Jeugdsport innovatiecentrum nieuwe certified partners Sportinnovator

Sportinnovator voegt Brightlands Sportinnovator Center en Jeugdsport innovatiecentrum toe als Certified Partner aan het Sportinnovator-netwerk: een uniek netwerk voor sportinnovatie in Nederland. De centra werken hierin onderling samen op het gebied van innovatie-ontwikkeling en ze fungeren als aanjagers van innovatie op het gebied van sport & bewegen in Nederland en daarbuiten.

Redactie 22 juni 2022, 15:44

Brightlands Sportinnovator Center

Brightlands Sportinnovator Center (BSC) is een initiatief waar een samenwerkingsovereenkomst tussen Brightlands Chemelot Campus en Mullens Sports & Health Innovations aan ten grondslag ligt. Het centrum richt zich op de ontwikkeling en toepassing van circulaire, duurzame en high performance materialen in de sport. Waarbij in samenwerkingsverband innovatieprojecten en kennisontwikkeling van producten, diensten en businessmodellen worden geïnitieerd en gerealiseerd. Projecten die sportprestaties, gezondheid en vitaliteit verbeteren.

“Als Brightlands Sportinnovator Center richten wij ons binnen deze missie op duurzame sport waarin (circulaire) materialen en duurzaamheid in de breedste zin van het woord centraal staan. Dit doen wij samen met MKB, kennisinstellingen en leveranciers, en vertrekkende vanuit een triple helix.”

Tim Mullens, Operationeel Manager – Menno Smeelen, Business Development

Jeugdsport innovatiecentrum

Het centrum innoveert de jeugdsport met als doel het creëren van rijke leeromgevingen. Centraal staat de pedagogische en didactische kwaliteit van de jeugdsport op basis van vragen uit het veld. Innovatie en ontwikkeling van de jeugdsport gebeurt via onderzoek, praktijkgerichte ontwerpsessies voor sport- en onderwijsorganisaties en scholing van sport- en beweegprofessionals.

Maurits Hendriks, lid Topteam Sportinnovator, is vanaf het begin nauw betrokken bij de opzet van het Sportinnovator-netwerk. Hendriks: “We hebben inmiddels een netwerk van 19 Sportinnovator-centra. En daar ben ik best trots op. Wereldwijd gezien is dit netwerk uniek. Het versterkt de expertise die Nederland heeft op het gebied van sportinnovatie en maakt deze zo toegankelijk voor alle partijen die iets met sportinnovatie willen. Wij nodigen bedrijven, gemeenten, kennis- en sportinstellingen van harte uit om contact op te nemen met een van de centra. Innovaties versterken namelijk de kennisbasis voor sport. En door te innoveren kun je zorgen voor nieuwe business of de maatschappelijke waarde van je organisatie vergroten.”

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties samenwerken. Elk Sportinnovator-centrum heeft zijn eigen expertise. Op die manier worden rendabele innovaties ontwikkeld die bijdragen aan de topsport, aan sportparticipatie en aan een actieve leefstijl.

Toetsing

Onafhankelijk adviesbureau RevelX heeft de centra beoordeeld aan de hand van een toetsingskader. De kwaliteit en uniciteit van de centra in het netwerk zijn zo gewaarborgd. De certificaten werden uitgereikt door Harry van Dorenmalen, voorzitter van het Topteam Sportinnovator, tijdens een bijeenkomst van de centra bij het Shimano Experience Center.

Alle certified partners van Sportinnovator

De certified partners van Sportinnovator vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk van Sportinnovator. Overige certified partners zijn: InnoBeweegLab, Sailing Innovation Centre, Embedded Fitness: Centrum voor interactief bewegen, InnoSportLab de Tongelreep, TU Delft Sports Engineering Insitute, Sport Data Center, InnoSportLab ’s Hertogenbosch, KNVB Campus, Innovatielab Thialf, Sportcentrum Papendal, Sportinnovator centrum Sports Valley, AISS, Sport Science & Innovation Groningen, EquInnolab, Shimano Experience Center, Sportinnovator-centrum KNLTB en Johan Cruijff ArenA Innovation Amsterdam.

Meer weten

Wil je meer weten over de Certified Partners of wil je in contact komen met een van de centra? Kijk op deze pagina of mail Iris Nijland (iris@sportinnovator.nl).

Gerelateerd nieuws