Overzicht

De Moby Playground: een ‘pratende’ koepel op een kunstgrasveldje

Tijdens een congres lopen Ramon de Roij van Novasports en Bart van den Acker van RSI elkaar tegen het lijf. De Roij heeft kort daarvoor een interactief spelconcept bedacht: een koepel van polyester dat vol spellen zit. RSI levert kunstgrasvelden. Novasports en RSI besluiten de handen ineens te slaan. Het resultaat? De Moby Playground: een speelkoepel die midden op een kunstgrasveldje ligt. De gemeente Valkenswaard stelde een plek beschikbaar voor een eerste pilot. Zo werd begin maart 2022 de eerste Moby Playground geopend.

Redactie 28 maart 2022, 07:00

Voor wie nog niet met de Moby bekend is: deze koepel maakt licht en geluid. Via sensoren reageert die bovendien op beweging. Daarbij is het mogelijk om op een interactieve manier allerlei sporten en spellen te spelen: van Twister en korfbal tot hinkelen en sommetjes maken.

De Moby is niet het eerste spelconcept dat De Roij bedacht. ‘Aan de lopende band komen er ideeën in mij op. Van technologie en sales heb ik evenwel weinig verstand. Daarom zoek ik graag de samenwerking op. Eerder deed ik dat al met Jantje Beton voor een mobiele vorm van stoepranden. Nu is het samen optrekken met RSI een win-win om het concept handen en voeten te geven en uit te rollen.’

RSI en Novasports zijn niet de enige bij het project betrokken partijen. Ook InnoSportLab Sport & Beweeg te Eindhoven speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Moby Playground. Lars van Raaij, projectleider vanuit het InnoSportLab: ‘Wij kwamen in 2019 in aanraking met de speelkoepel vanuit de Sportinnovator-challenge Bewegen in de openbare ruimte. Met Novasports en RSI zijn we vervolgens om de tafel gaan zitten. Als sportlab stelden we in samenspraak met hen een projectplan op, onderzochten we of de ideeën van Ramon uitvoerbaar waren en zorgden we voor het monitoren van het project.’

Plezier bij het spelen op de Moby Playground. Foto: Igor Vermeer

Pilot in Valkenswaard

Om te testen of de Moby Playground daadwerkelijk werkt en welke technische en andere aanpassingen eventueel nodig zijn, zetten de betrokken partijen in 2021 een pilot uit. Uit de vijftien aanmeldingen kiezen zij de gemeente Valkenswaard als proeftuin. ‘We hadden een aantal criteria opgesteld, waaronder dat er in de buurt van de playground een school moest zijn en dat de afstand tot ons lab niet te groot was’, licht Van Raaij toe. ‘Dat maakte het onder andere eenvoudiger om snel updates uit te voeren.’

Voor de gemeente Valkenswaard komt het project precies op het juiste moment. Rik van Veldhoven, senior beheerder openbare ruimte in Valkenswaard: ‘We wilden al een sportplein ontwikkelen. De beoogde locatie van de Moby Playground bevindt zich in een buurt die zowel de gemeente als de bewoners willen opknappen. Daarnaast vinden we het belangrijk om beweging onder kinderen te stimuleren.’

Van Veldhoven is niet direct overtuigd dat de Moby Playground een succes gaat zijn: ‘Ik twijfelde niet aan het concept zelf, maar wel aan de houdbaarheid ervan in de openbare ruimte. Zeker in een buurt als deze wordt er nogal eens wat gesloopt, terwijl de koepel vol technische vernuftigheden zit.’

Aantrekkingskracht op kinderen en hufterproof

Na het aanleggen van de Moby Playground, in oktober 2021, blijkt algauw dat de komst ervan vooral positieve effecten met zich brengt. Van Veldhoven: ‘Direct naast het veldje ligt een school. Tijdens schoolpauzes stuiven de kinderen vaak meteen op de koepel af. Kinderen die naar de BSO gaan, weten het veldje ook goed te vinden. En na schooltijd en in de weekenden zie je dat kinderen uit de buurt er spelen.’

Het InnoSportLab intussen meet hoe vaak en hoe lang de Moby wordt gebruikt en welke spellen de kinderen aanzetten. Van Raaij: ‘We lazen uit dat er in 1 maand 3.500 spellen zijn gespeeld. Twitter op muziek bleek het meest favoriete spel.’ ‘Deze informatie is natuurlijk waardevol om te zien wat we willen behouden en wat wellicht aanpassing behoeft’, voegt bedenker De Roij toe. ‘Mijn motto is om kinderen met beweging in verbinding te krijgen. Dat kan door te rennen, rekenen en balspellen te doen op het playground, maar als er andere of nieuwe spelideeën zijn, dan passen we dat natuurlijk graag aan.’

De pilot duurt een halfjaar. Tot april 2022 hebben de betrokken partijen dus nog om de grootste kinderziektes aan te pakken. ‘Daar is deze pilot ook voor bedoeld’, meent De Roij. ‘Natuurlijk waren er nu en dan technische mankementen. Die hopen we nu zoveel mogelijk getackeld te hebben.’ De angst voor beschadigingen blijkt vooralsnog ongegrond. ‘De sportkoepel is van stevig polyester en daarmee hufterproof. Zelfs met oud en nieuw is die niet opgeblazen.’

Twister is het meest populaire spel. Foto: Igor Vermeer

Toekomstplannen

Nu het pilot op z’n einde loopt, ligt een volgende fase in het verschiet. ‘Onze taak als projectleider zit er bijna op’, weet Van Raaij. ‘We gaan nog met kinderen in gesprek om hun ideeën over de Moby Playground te horen. Daarna zullen we alleen op de achtergrond meekijken.’ ‘We willen het concept uitrollen onder gemeenten, scholen, verenigingen en vakantieparken. RSI neemt daarin een voortrekkersrol’, vervult De Roij aan.

Ook de gemeente Valkenswaard denkt na over het al dan niet behouden van de Moby Playground. ‘Als de kinderziektes eruit blijven, zijn we zeker geïnteresseerd’, zegt Van Veldhoven. ‘Het interactieve spelelement en de variant op een standaard speeltuin met schommel, glijbaan en wipkip blijken een aantrekkingskracht op kinderen te hebben. Dat is natuurlijk fantastisch om te zien en precies waar we vooraf op hadden gehoopt.’

Terugkijkend op de afgelopen twee en een half jaar zijn alle partijen blij met de onderlinge samenwerking. ‘We hebben elkaar echt nodig, ieder vanuit zijn eigen expertise’, geeft De Roij aan. ‘We hebben zeer frequent overleg gevoerd over de te zetten stappen en het doen van aanpassingen, maar konden ook zelfstandig aan de slag. Dan zie je dat binnen zo’n samenwerking, ook in contact met de gemeente, een concept ook in de praktijk een succes kan zijn.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Moby Playground op https://www.novasports.nl/moby/moby-playground/ of stuur een e-mail naar info@novasports.nl.

Gerelateerd nieuws