Menu
Overzicht

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2019 ‘Van prestatie naar plezier’ bekend

Winnaars Nationale Sportinnovator Prijs 2019 ‘Van prestatie naar plezier’ bekend

Op zaterdagochtend staat menig ouder fanatiek mee te leven met zijn of haar sportende kind. Sommige ouders doen dit echter iets té fanatiek. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het gedrag van ouders positief wordt beïnvloed, zodat kinderen optimaal van hun sport kunnen genieten? De vijf winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs 2019 gaan deze uitdaging aan. Zij werden bekend gemaakt tijdens de VSG-inspiratiedag ‘Aan de slag met innovatie’ in Eindhoven. Hun prijs ontvingen ze uit handen van Nynke Terpstra van Sportinnovator en Ronald Huijser van VSG.

Redactie 28 november 2019, 16:30

De Nationale Sportinnovator Prijs richt zich op gedragsverandering bij ouders, met als doel het sportplezier van kinderen te vergroten. In totaal heeft Sportinnovator € 250.000 beschikbaar gesteld, met een maximum van € 50.000 per project. De projecten bestaan uit drie onderdelen: (door)ontwikkeling van de innovatie en een uitvoering/test bij sportverenigingen, een evaluatie tijdens en na de uitvoering en tot slot: verspreiding van de opgedane kennis aan het eind van het project. De projecten starten uiterlijk in het voorjaar van 2020 en hebben een looptijd van 1 tot 1,5 jaar. Er is ook een compilatiefilm gemaakt van alle winnaars. De winnaars zijn:

Beste ouders (Sportbedrijf Arnhem)

Ondersteuning voor ouders bij het realiseren van een positief sportklimaat. Ouders worden geholpen met bewustwording van hun gedrag langs de lijn door middel van een theatervoorstelling, microfeedback en cue-reminders (reminders tijdens wedstrijden aan de theatervoorstelling).

Sport in Perspectief (Flow Mentale Training)

Ouders, sporters en coaches worden getraind om effectief met elkaar te communiceren en oordeelvrij te kijken.

Turn het om! Van Turn-top-prestatie naar Top-turn-plezier (Hogeschool Utrecht)

Een training voor ouders met als doel kennisoverdracht, bewustwording en handelsvaardigheid vergroten om ongewenste praktijken in de turntopsport te voorkomen of te beëindigen.

Met plezier wint elk kind (Stichting Sportservice Nederland)

Een kaartspel wordt gespeeld met een jeugdteam, de ouders en de coach en dit leidt tot interactie en (mogelijk) tot afspraken over positief gedrag van ouders.

Positiviteit scoort (Gemeente Den Haag)

Een positiviteitscirkel en een toolkit waarbij gebruik wordt gemaakt van beelden van kinderen geven handvaten om het gedrag van ouders positief te beïnvloeden.

VSG-inspiratiedag ‘Aan de slag met innovatie’
Tijdens de VSG-inspiratiedag werden gemeenten en sportorganisaties op weg geholpen en geïnspireerd om lokaal aan de slag te gaan met innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. De bijeenkomst was een samenwerking tussen Vereniging Sport en Gemeenten, Sportinnovator en de gemeente Eindhoven.

Over de Nationale Sportinnovator Prijs
Om innovaties in de sport te stimuleren, organiseert Sportinnovator jaarlijks de Nationale Sportinnovator Prijs. Op sportinnovator.nl worden de komende weken ook interviews met de winnaars geplaatst.

Gerelateerd nieuws