Menu
Overzicht

Maarten van Bottenburg nieuw lid Topteam Sportinnovator

Na acht jaar heeft Aarnout Brombacher (Hoogleraar TU Eindhoven) per 1 januari 2024 de rol van vertegenwoordiger van de sportwetenschap overgedragen aan sociaal wetenschapper Maarten van Bottenburg (Hoogleraar Universiteit Utrecht). Dit past bij de koers die Sportinnovator wil verleggen naar sociale innovaties.

Redactie 19 januari 2024, 12:16

Van Bottenburg licht zijn nieuwe opdracht toe: “Het is zeker niet mijn opdracht om alléen voor de sociale wetenschap op te komen, dat is een beperkt perspectief. We hebben alle disciplines nodig. Sportinnovator heeft aangegeven dat de eerste periode het accent heeft gelegen op technologische innovatie, dat verschuift nu meer naar sociale innovatie. Dan is het logisch om meer met een sociaalwetenschappelijke bril te kijken. Het gaat erom dat de hele brede sportwetenschap verder wordt gebracht. Dat betekent ook dat ik terugkoppeling zal geven in het Watertorenoverleg, zoals Aarnout dat met verve heeft gedaan.”

Aarnout

Bij de aandacht voor sociale innovatie denkt Van Bottenburg vanuit zijn expertise ook aan hoe sport in de toekomst te organiseren. “Om sport en bewegen aan te laten sluiten bij de veranderende wensen in de maatschappij moet je ook aandacht hebben voor nieuwe organisatievormen. Daarbij moet je ook de vraag stellen: wie zijn wel of niet betrokken bij sport en bewegen? Hoe bereiken we mensen die structureel te weinig bewegen? Dat zijn nieuwe en urgente vragen waar we wat mee moeten en wíllen als Sportinnovator.”

Het tweede aandachtspunt wat Van Bottenburg signaleert is het nog verder verbinden van de kennisinstellingen op sportgebied van alle drie niveaus: “Het wo, hbo en mbo moeten meer met elkaar worden verbonden, terwijl dat silo’s zijn die van oudsher weinig met elkaar te maken hebben gehad. Die verbinding wordt steeds meer noodzakelijk.”

Ten slotte ziet Van Bottenburg het als zijn taak om te zorgen voor voldoende waardering en financiering voor sportonderzoek in Nederland. “Zowel vanuit de wetenschap als ook binnen het overheidsbeleid. Alle ministeries hebben wel een link met sport. Je bent dus eigenlijk in een continue lobby om het belang van sportwetenschap aan te tonen en uit te dragen. Daar speelt Sportinnovator in mijn ogen ook een cruciale rol in. Ik voel dat dit een club met een missie is.”

Bron: Sport en Strategie, editie 1 2024.

Gerelateerd nieuws