Overzicht

Nationale Sportinnovator Prijs 2023: Een (sociaal) veilig sportklimaat

Inschrijving geopend

Vanaf vandaag - 12 september - kun je je innovatie indienen voor de Nationale Sportinnovator Prijs 2023. Een cruciale factor voor ondernemende sportaanbieders, sportverenigingen en anders georganiseerde sportaanbieders is sociale veiligheid. Sportinnovator zoekt naar initiatieven die op kleine schaal al bewezen hebben dat ze waarde kunnen toevoegen aan een sociaal veilig sportklimaat bij sportaanbieders. Met ondersteuning van de Nationale Sportinnovator Prijs kunnen deze initiatieven worden opgeschaald en daarmee een grotere impact realiseren.

Redactie 12 september 2023, 09:00

Innovaties voor een (sociaal) veilig sportklimaat

Een sociaal veilig sportklimaat is een omgeving waar iedereen veilig en met plezier kan sporten en sport kan beleven. Het gaat om collectieve waarden die ervoor zorgen dat iedere sporter zich gehoord, gewaardeerd en veilig voelt tijdens het sporten. Dit kan zijn bij een ondernemende sportaanbieder, sportvereniging of anders georganiseerde sportaanbieder. We zijn op zoek naar producten of diensten die via stimulering van gewenst gedrag bijdragen aan een (sociaal) veilig sportklimaat. Praktische initiatieven met een positieve of preventieve aanpak die daadwerkelijk worden gebruikt door de ondernemende sportaanbieder, sportvereniging of anders georganiseerde sportaanbieder.

Waar zijn we naar op zoek?

De innovatie is aantoonbaar succesvol op kleinschalig (lokaal of regionaal) niveau en draagt bij aan een (sociaal) veilig sportklimaat, maar krijgt nog geen navolging buiten de grenzen van de betreffende organisatie. En het wordt aannemelijk gemaakt dat andere ondernemende sportaanbieders, sportverenigingen of anders georganiseerde sportaanbieders hier baat bij kunnen hebben. We zijn op zoek naar innovaties gericht op de verschillende doelgroepen die bij de sporter betrokken zijn, denk hierbij aan trainers/coaches, buurtsportcoaches, sportaanbieders, vrijwilligers, ouders, bestuurders en omstanders. Inhoudelijk kan het gaan om uiteenlopende producten en diensten over thema’s als: gedragsverandering, positieve sportcultuur (pedagogisch sportklimaat), diversiteit, inclusie (sociaal en/of fysiek) en/of taalontwikkeling. Voor toelichting zie de oproeptekst.

Budget

Er kan voor de Nationale Sportinnovator Prijs een maximaal bedrag van 50.000 euro worden aangevraagd voor een looptijd van maximaal 12 maanden. Minimaal 30% van het projectbudget moet bestaan uit een eigen bijdrage en/of cofinanciering van partners. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier in de oproeptekst.

Informatiebijeenkomst en deadline voor indienen

  • Online informatiebijeenkomst: 26 september 2023, 10.00 uur > ik meld me aan voor de informatiebijeenkomst
  • Deadline indienen subsidieaanvraag: 31 oktober 2023, 14.00 uur
  • Besluit: medio januari 2024
  • Uiterlijke startdatum: 1 maart 2024

Nationale Sportinnovator Prijs

Met het uitreiken van de Nationale Sportinnovator Prijs helpt Sportinnovator innovatieprojecten versneld opstarten, door ontwikkelen of opschalen.

Bekijk voorgaande winnaars van de NSP

Gerelateerd nieuws