Overzicht

Unieke samenwerking voor meer kennis over sportinnovatie

Universiteit van Amsterdam, Mulier Instituut en Universiteit Utrecht slaan handen ineen voor meerjarig onderzoekstraject

Nederlandse sportorganisaties zijn innovatiever dan het gemiddelde Nederlandse bedrijf, zo bleek eerder uit de eerste Sportinnovatiemonitor die in 2021 werd opgeleverd. Om meer zicht te krijgen op het Nederlandse sportinnovatieklimaat, de innovatiekracht van Nederlandse sportorganisaties en factoren die dit beïnvloeden, starten het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Universiteit van Amsterdam, het Mulier Instituut en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht een meerjarig onderzoekstraject en wordt met cofinanciering van Sportinnovator een promovendus aangesteld.

Redactie 01 mei 2024, 10:00

In het onderzoekstraject staan de volgende activiteiten centraal:

  • Een 1-meting van sportinnovatie in Nederland, met oplevering in 2025, (het vervolg op de Sportinnovatiemonitor uit 2021) om ontwikkelingen over tijd in beeld te brengen.
  • Het bijdragen aan de totstandkoming van een Europese Sportinnovatie Index om landen en regio’s op termijn te kunnen benchmarken (co-gefinancierd door de Europese Unie).
  • Het ontwikkelen van een laagdrempelige zelf-assessment tool om sportorganisaties handvatten te geven om (meer) te innoveren.
  • Het uitvoeren van verdiepende casestudies bij sportorganisaties om meer zicht te krijgen op innovatie in de sportsector.

Het onderzoek richt zich op topsportorganisaties, sportverenigingen, ondernemende sportaanbieders en partijen die sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren. De aan te stellen promovendus op het gebied van sportinnovatiemanagement (klik hier voor de vacature) zal worden begeleid door prof. dr. Henk Volberda en dr. Rick Hollen van ACBI, prof. dr. Maarten van Bottenburg van USBO en prof. dr. Remco Hoekman van het Mulier Instituut.”

Academisch kenniscentrum ACBI van de Universiteit van Amsterdam, waar de promovendus wordt aangesteld, heeft in de afgelopen jaren veel relevante kennis vergaard en verspreid over zowel technologische- als niet-technologische innovatie in diverse sectoren, waaronder de sportsector.

“ACBI voert bijvoorbeeld al jaren de Nederlandse innovatiemonitor uit, wat het mogelijk maakt om de innovatiekracht van de sportsector te vergelijken met andere sectoren. Daarnaast zijn we samen met het Mulier Instituut sterk vertegenwoordigd in het Erasmus+ project, waarin we samen met organisaties uit negen landen toewerken naar een Europese SportInnovatie Index. Zo leveren we onder andere de inhoudelijke kaders vanuit de Nederlandse Sportinnovatiemonitor. Inzichten die we het komende anderhalf jaar binnen dit Europese project opdoen, kunnen we weer vertalen naar de Nederlandse context, en vice versa.”

Henk Volberda (wetenschappelijk directeur ACBI)

Kennis delen

Een belangrijk aspect van dit onderzoeksproject is om de ontwikkelde monitor en de aanbevelingen actief te verspreiden onder sportbestuurders en (toekomstige) sportprofessionals met presentaties, workshops en artikelen.

“Het Mulier Instituut is samen met ACBI verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming van de eerste Sportinnovatiemonitor. Onze kennis van het sportveld en expertise in sportonderzoek was een goede aanvulling op de innovatiekennis van ACBI. Zeker ook waar het gaat om het interpreteren van onderzoeksresultaten in de sportcontext en de vertaling naar concrete aanbevelingen. Hiermee hopen we innovatie bij sportaanbieders en sportorganisaties aan te jagen en zo de sportsector te versterken.”

Remco Hoekman, directeur-bestuurder Mulier Instituut

Unieke samenwerking

Maarten van Bottenburg, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en lid van het Topteam Sportinnovator: “Met dit onderzoekstraject heeft Sportinnovator drie partijen bij elkaar gebracht die de kennisontwikkeling over sportinnovatie een flinke stimulans kunnen geven door bundeling van hun unieke en relevante expertises. Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) vanwege onze kennis en expertise over de maatschappelijke betekenis van sport en hoe die wordt beïnvloed door de wijze waarop sport wordt bestuurd en georganiseerd.”

Gerelateerd nieuws