Prachtige resultaten 5 jaar Sportonderzoek in digitaal magazine

Het Onderzoeksprogramma Sport was bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek rond sport en bewegen te versterken. Maandag werd het programma afgesloten tijdens een bijeenkomst in Amersfoort voor genodigde projectleiders, consortiumpartners en opdrachtgevers. De resultaten gebundeld in een dynamisch digitaal magazine werden aangeboden aan opdrachtgevers VWS, NOC*NSF en SIA.

Redactie 14 juni 2018, 11:30

Het onderzoeksprogramma, dat door NWO en ZonMw gezamenlijk is uitgevoerd, leverde 25 projecten veel kennis en bruikbare producten en innovaties op. Stuurgroepvoorzitter Cathy van Beek: ‘Het Onderzoeksprogramma Sport heeft de afgelopen 5 jaar mooie resultaten opgeleverd. Er staat inmiddels een stevige infrastructuur voor sportonderzoek. En wetenschap en praktijk weten elkaar veel beter te vinden.’ De eerste Magazines 5 jaar Sportonderzoek werden uitgereikt aan Nicolette van Veldhoven (VWS), Erik Lenselink (NOC*NSF) en Richard Slotman (SIA).

Het integrale Onderzoeksprogramma Sport had tot doel om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen met focus op de pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal te versterken. De bedoeling was kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk.

Geri Bonhof, Topteam-lid én waarnemer in de programmacommissie Sport en Bewegen, roemt de geslaagde bijeenkomst en het programma om wat het heeft bereikt. ‘De passie waarmee de onderzoekers zich al jaren inzetten voor deze onderwerpen, heeft me opnieuw getroffen. Ik beveel eenieder van harte aan de prachtige resultaten van de projecten te lezen in het magazine.’

Met het afsluiten van het 5 jaar durende programma, is de logische, volgende vraag: hoe nu verder? Bonhof heeft daar wel ideeën bij. ‘Zoals Cathy van Beek zei maandag: het onderzoek naar sport staat nu écht op de kaart. Iedereen ziet het belang en er is ruimte voor meer investeringen. Wij met het Topteam zijn heel blij met nieuwe budgetten. En dat de gezamenlijke financiers budget hebben vrijgemaakt voor de komende jaren in het Onderzoeksprogramma Sport 2018 - 2020.’ Op de website van ZonMw is meer informatie te vinden over de hoogte van die call.

Reeds vier projecten werden reeds gehonoreerd in het nieuwe onderzoeksprogramma: Kids First, towards a pedagoical climat, PIE=M, Thermo Tokyo: Beat the Heat en Smart Sports Exercises. Meer informatie over deze projecten vind je op de site van sportonderzoek.

Borgen van behaalde onderzoeksresultaten

‘Topsport is slimme sport’, zei topzeilster Marit Bouwmeester. En ook olympisch kampioene Anna van der Breggen omarmt de wetenschap: ‘wetenschappers mogen vaker mee op trainingskamp’. De topsport is overtuigd van de meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw onderzoek blijft belangrijk. Ook zit er een uitdaging, na 5 jaar Onderzoeksprogramma Sport, in het structureel borgen van de reeds behaalde onderzoeksresultaten in de praktijk. Bonhof: ‘Daar was iedereen in de zaal zich gelukkig terdege van bewust. Het veld moet er direct mee aan de slag, daarom kan ik iedereen ook zo aanbevelen het magazine in te zien.

Nieuwsgierig? Bekijk de rijke inhoud van het digitale magazine 5 jaar sportonderzoek. Resultaten en opbrengsten voor de praktijk.

Onderzoeksprogramma Sport

Het programma dat van 2012-2017 liep had tot doel om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk.

Drie thema’s van onderzoek stonden centraal:

  • Presteren: het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties;
  • Meedoen: sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving;
  • Vitaal: het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen.

Onderzoeksprogramma Sport 2017-2020

Ook in de periode 2017-2020 worden subsidies verstrekt aan onderzoeksprojecten op het gebied van Sport en Bewegen. Vanuit een eerste subsidieronde uitgevoerd in 2017 zijn inmiddels 4 nieuwe onderzoeksprojecten van start gegaan. Voor de periode 2018-2020 heeft VWS 5,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met medefinanciers NOC*NSF, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO/ENW) voert ZonMw dit programma in opdracht van VWS uit. Minimaal 6,5 miljoen euro is beschikbaar voor de periode 2018-2020 binnen dit nieuwe programma. Via www.zonmw.nl/sportenbewegen en de ZonMw-subsidiekalender blijft u op de hoogte over nieuwe subsidierondes vanuit dit programma.

Gerelateerd nieuws

Sportinnovator gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Sluiten