Overzicht

Samen meer impact maken. Provincie als katalysator voor meer sporten in de openbare ruimte

Maak kennis met Husense

Redactie 31 maart 2023, 12:02

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen berekende dat elke € 1,- investering in sport en sportief bewegen ongeveer € 2,7 aan maatschappelijke waarde oplevert, bijvoorbeeld door vermeden zorgkosten en mentale problemen. Voor provincies is investeren in sport en bewegen dus een belangrijk middel om maatschappelijk rendement te behalen, aangezien het meerdere domeinen raakt. Sportinnovator werkt samen met bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan sociale en technologische innovaties voor een leven lang met plezier sporten en sportief bewegen. In deze reeks delen we graag een aantal door Sportinnovator gesteunde projecten en innovaties die bij kunnen dragen aan vitale en gezonde provincies. Maak vandaag kennis met Husense, ontwikkelaar van vriendelijke monitoring van menselijk gebruik van binnen- en buitenruimtes en het effect daarvan.

Sporten en bewegen gebeurt steeds minder bij sportverenigingen. Van hardlopen tot fietsen en van bootcamp tot voetballen: ook in openbare parken, pleinen en natuurgebieden zijn de mogelijkheden eindeloos. Maar hoe weet je waar, hoeveel en wanneer er op deze manier van de openbare ruimte gebruik gemaakt wordt? Husense ontwikkelde een methode om datte achterhalen. In hoeverre zien zij kansen om de openbare ruimte nog beter te benutten om te sporten en bewegen? Michael de By, medeoprichter van Husense, neemt ons mee.

Al eerder lichtten wij de innovatie van Husense uit, als winnaar van de Sportinnovator-challenge Monitoren Sport Openbare Ruimte. Het bedrijf richt zich op het ontwikkelen en produceren van een sensor. Die sensor meet de activiteiten in een buitenruimte, terwijl de privacy van de sporters 100% wordt gewaarborgd. Real-time is te zien hoeveel beweging er op een plek is, niet wie er sporten zoals bij camera’s het geval is..

De By: ‘Inmiddels is de sensor gevalideerd en beschikbaar voor de markt. Steeds meer partijen tonen hun interesse. Zo werkt het Sportbedrijf Arnhem met de sensor om de beweging op een Krajicek-veld te meten. Intussen staan wij zelf ook niet stil. Zo lanceerden we recent een update waardoor je met 95% zekerheid vaststelt of er iemand fietst of rent. We verbeteren de sensor continu, zodat de metingen zo nauwkeurig mogelijk zijn.’

Volgens De By zijn de gebruikers, zoals het Sportbedrijf Arnhem, positief: ‘De data leveren hun inzichten op. Het maakt duidelijk of de plek gebruikt wordt zoals gedacht. Gaan de investeringen naar de juiste plek en hebben ze effect? Of is het beter om elders of op een andere manier buiten bewegen te stimuleren, bijvoorbeeld door een pumptrack, hardlooppad, voetbalveldje of toestellen voor calisthenics aan te leggen? Concrete data, die voortkomen uit de sensor, zijn helpend om daarachter te komen, zo ervaren de gebruikers.’

Husense 3

Samen impact maken
Het creëren van bewustzijn over beweeggedrag is hard nodig, zo meent De By. ‘Er zijn steeds minder leden van sportverenigingen. De aanname is dat zij meer sporten in parken en andere openbare ruimten, maar de vraag is of dat zo is. Er wordt wel onderzoek naar gedaan, maar dat is vaak niet datagedreven. Meten is weten, dus wat dat betreft valt er nog veel winst te behalen.’

Op dit moment staat Husense niet in contact met provincies, maar daar komt wat hem betreft verandering in. ‘Provincies kunnen de katakysator zijn voor meer sporten in de openbare ruimte. Niet alleen omdat ze financiële middelen beschikbaar hebben voor gemeenten, maar vooral door het delen van data en inzichten die de onderzoeken opleveren. Ik denk dat hier een kans voor provincies ligt. Zij kunnen de onderlinge samenwerking tussen gemeenten, onderzoeksbureaus en bedrijven als wij bevorderen. Door samen op te trekken en de informatie de metingen oplevert te delen, profiteren uiteindelijk meer mensen van verbeterde sportvoorzieningen in de wijken. Op die manier is de impact dus het grootst.’

De By gaat nog een stap verder: ‘In feite gaat het om publiek geld. Daarmee wordt het verkrijgen van informatie over beweeggedrag in de openbare ruimte en het aanleggen van sportvoorzieningen op die openbare plekken gebruikt. Eigenlijk ligt hierin ook een verantwoordelijkheid bij provincies om te faciliteren dat de openbare ruimte zo optimaal mogelijk is ingericht. Niet alleen binnen een bepaalde gemeente, maar juist provinciebreed, zeker als de provincie de financiële middelen verstrekt om de leefbaarheid in de openbare ruimte te verbeteren.’

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over de sensor van Husense of bel naar +31 (0)70-2002056.

Benieuwd naar de andere winnaar van de challenge Monitoren Sport Openbare ruimte? Lees dan dit artikel over Luistervinq. Luistervinq is een privacy-proof activiteitenmonitor die opgaat in zijn omgeving en hoort wat er gebeurt op basis van kunstmatige intelligentie. Net als bij de sensor van Hunsense worden bij Luistervinq de bewegingen wandelen, hardlopen, fietsen en mountainbike geclassificeerd en is het mogelijk om het aantal passanten en de beweegrichting bij te houden.