<

Om het bedrijfsleven te stimuleren om structureel bij te dragen aan innovaties in de sport start Sportinnovator een bedrijvenprogramma. Een belangrijk element hiervan is een subsidieoproep voor bedrijven die later dit jaar opent. Doel van deze subsidieoproep is het aanjagen en selecteren van een aantal innovatieprojecten in de sport, die de potentie hebben om zich in maximaal twee jaar zover door te ontwikkelen dat marktintroductie in zicht komt.

Redactie 11 oktober 2018, 11:30

Sportinnovator wil meer succesvolle en rendabele innovaties in en voor de sport creëren. Het bedrijfsleven is een van de onmisbare schakels voor rendabele innovaties, vanwege de stap naar de markt, naar de praktijk. Sportinnovator wil het bedrijfsleven bij dit innovatieproces ondersteunen, want het naar de markt brengen van producten brengt voor ondernemers risico’s met zich mee. Vooraf worden vaak grote investeringen gevraagd, terwijl de baten nog achterblijven en de kans op succes niet zeker is.

Opzet van de subsidieronde

De subsidieronde is opgebouwd uit twee fasen. In fase 1 kan een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. In deze haalbaarheidsstudie wordt onderzoek gedaan naar het potentieel van een innovatieproject. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat aan ontwikkeling en onderzoek nog nodig is en wat de risico’s en slaagkansen zijn. Zodat bedrijven een weloverwogen keuze kunnen maken om vervolgens wel of niet te investeren in de (door)ontwikkeling van hun innovatie. De doorlooptijd van de haalbaarheidsstudie is vijf maanden. Voor de haalbaarheidsstudie moet een aanvraag worden gedaan bij ZonMw volgens een vaste indieningsmethodiek.
In fase 2 krijgen de meest kansrijke projecten uit fase 1 de mogelijkheid om de innovatie in een of twee jaar door te ontwikkelen met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Financiële middelen

Voor bedrijven die bereid zijn zelf te willen investeren, bestaat de mogelijkheid voor subsidie.
In fase 1 kan maximaal 30.000,- euro worden aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie (uitgangspunt is cofinanciering). Er is maximaal 450.000 euro beschikbaar. Voor fase 2 kan maximaal 500.000 euro worden aangevraagd op een maximaal budget van 2.4 miljoen euro.

Thema's subsidieoproep

Focus voor de subsidieoproep voor bedrijven ligt op de volgende drie thema’s:

  • Bewegen: gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen,
  • Materialen: gericht op innovatieve energiebesparende en –opwekkende methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties,
  • Voeding: gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Op basis van vooraf vastgestelde criteria ontvangen de 10 tot 15 beste aanvragen subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Hierbij wordt gestreefd naar een evenredige verdeling over de drie thema’s. Deze oproep staat ook open voor sportinnovaties gericht op andere thema’s.

Meer informatie

Via de website van Sportinnovator en ZonMw wordt u op de hoogte gehouden van deze subsidieoproep.

Gerelateerd nieuws