Sportinnovator-centrum Bewegen in het Onderwijs geopend met brainstormsessie

Het Sportinnovator-centrum Bewegen in het Onderwijs in Helmond is afgelopen maandag toepasselijk geopend: niet met het doorknippen van een lintje, maar met een inhoudelijke kick-off met sprekers en een brainstormsessie over de toekomst van beweegonderwijs. Het nieuwe -centrum, een initiatief van Janssen-Fritsen en Embedded Fitness, ontvangt een subsidie van Sportinnovator van 75.000 euro.

Redactie 30 januari 2018, 11:00

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar wetenschap, bedrijfsleven, sportorganisaties en overheid samenwerken aan innovaties. Alle 15 centra die door Sportinnovator worden gefinancierd hebben een bepaald expertisegebied. Het nieuw erkende Sportinnovator-centrum Bewegen in het Onderwijs in Helmond heeft als focus de verbetering van leerprestaties en beweging van jongeren.

Beweeggames

Het ontstaan van dit centrum heeft een lange historie, vertelde oprichtster Carla Scholten van Embedded Fitness. "Tien jaar terug werd gamen nog negatief gezien. Ik wilde toen al graag een centrum beginnen om games en bewegen samen te brengen. In die tijd bestond de Wii ook nog niet, dat heeft ook veel veranderd voor de markt."

"Met deze erkenning kan ik mijn ambitie om hét kenniscentrum op het gebied van bewegen in het onderwijs te worden ook waarmaken." - Carla Scholten

Ambitie waarmaken

In de jaren daarna kon Scholten steeds meer partners aan zich verbinden, waarbij stichting Sports and Technology ook een grote rol speelde. Door de samenwerking met toestellenfabrikant Janssen-Fritsen, gemeente Helmond en diverse scholen in de buurt kon Scholten al verschillende beweeggames ontwikkelen. De erkenning als Sportinnovator-centrum ziet ze nu als een volgende stap. "Met deze erkenning kan ik mijn ambitie om hét kenniscentrum op het gebied van bewegen in het onderwijs te worden ook waarmaken."

De volgende Epke

Maurits Hendriks, lid van het Topteam Sport, benadrukte wat het het centrum dat gevestigd is in het kantoor van Janssen-Fritsen, zo uniek maakt. "Het is een initiatief vanuit het bedrijfsleven. Dat maakt het misschien anders dan andere centra, maar het verhaal klopt." Vanuit zijn rol als technisch directeur bij NOC*NSF ziet hij ook een duidelijke relatie tussen topsport en bewegingsonderwijs. "De volgende Epke Zonderland komt niet zomaar weer opduiken in Nederland, want er wordt niet meer buiten gespeeld."

Uitdagen van kinderen

Kinderen mogen daarom wat hem betreft ook meer uitgedaagd worden in het bewegen. De innovaties die het Sportinnovator-centrum Bewegen in het Onderwijs ontwikkelt kunnen daar een belangrijke bijdrage in leveren, vindt Hendriks. "Een game geeft kinderen directe feedback, en daardoor brengen ze elkaar ook in competitie terwijl ze bewegen. Als bijvoorbeeld een interactief klimrek registreert hoe goed je het doet, wordt het leuk. Ik denk dat het uitdagen van kinderen om te bewegen veel breder dan alleen op scholen moet gebeuren."

"De volgende Epke Zonderland komt niet zomaar weer opduiken in Nederland, want er wordt niet meer buiten gespeeld." - Maurits Hendriks.

Brainstormen

In de showroom van Janssen-Fritsen werden de aanwezigen ook actief betrokken bij het bepalen van de agenda van het nieuwe Sportinnovator-centrum. Dat gebeurde in brainstormsessies in kleine groepjes tussen de gymtoestellen, trampolines en klimrekken. De ideeën die daaruit kwamen werden vervolgens door een panel van deskundigen bestaande uit Marc van der Zanden (Senior Projectmanager Sports and Technology), Nico van Meeteren (directeur bureau Topsector Life science & health) en Harry van Dorenmalen (voorzitter Topteam Sport) beoordeeld.

Technologie als middel

In de korte tijd die de brainstormgroepjes hadden, ontstonden al verschillende ideeën en richtingen voor het centrum. Van Meeteren gaf de aanwezigen het advies meer naar de basisvraag terug te gaan. "Wij denken nog steeds in gebouwen en vaste structuren, maar je zou veel meer moeten naar de vraag: waarom zitten kinderen zoveel?" Van der Zande haakte in op één van de ideeën waarbij met technologie beweegpatronen van kinderen worden geanalyseerd om zo betere teams te maken. "Technologie is een middel en geen doel. Bij het idee voor een beweegplan zie je dat goed: patronen herkennen en analyseren om zo het individu te helpen."

Sterke regio's

Vanuit de praktijk werden ook verschillende vragen aangedragen, waar het centrum mee aan de slag kan. Zo vroeg een gymdocente om te kijken naar een interactieve vloer, waarop de docent zelf een lijn kan tekenen met een tablet. Voor Van Dorenmalen waren de vele aangedragen ideeën een bevestiging van het credo van het Topteam: "Wij geloven als Topteam Sport in sterke regio's, Daar gebeurt het, omdat iedereen bij elkaar is."

Gerelateerd nieuws