Topteam ziet innovatieagenda in praktijk op #DSO2017

“In de kennis- en innovatieagenda hebben we vier lijnen en ik ben ze hier alle vier tegengekomen”, zegt Aarnout Brombacher op de Dag van het Sportonderzoek 2017 in Zwolle. Samen met Geri Bonhof was de Eindhovense hoogleraar namens het Topteam Sport aanwezig op de Hogeschool Windesheim. “We zijn hier vooral om te luisteren en te laten zien dat we sportonderzoek serieus nemen”, aldus Brombacher, die een grote rol ziet voor Sportinnovator in het bijeen brengen onderzoekslijnen aan WO- en HBO-instellingen en de verbinding met de praktijk.

Redactie 10 november 2017, 10:00

Data als satéprikker

De vier lijnen in de kennis- en innovatieagenda zijn topsport, een leven lang sporten, de maatschappelijke waarde van sport en data. “Wij kunnen wel een agenda opstellen en ons suf schrijven op een stuk papier, maar hier op de Dag van het Sportonderzoek zien we het ook echt gebeuren“, aldus Brombacher. “We komen alle lijnen tegen: topsportonderzoek gebeurt welhaast als vanzelf, maar er zijn ook veel onderzoeksprojecten op het gebied van een leven lang bewegen, en de maatschappelijke waarde van sport. Data zie je tegenwoordig in iedere discipline, dat loopt eigenlijk als een satéprikker door die andere lijnen heen.”

Koppeling onderzoek en toepassing

Als voorbeeld van de sessie Een nieuwe levensfase, en dan? Van onderzoek naar praktijk, waarin een pilot in de gemeente Rotterdam als voorbeeld werd gebruikt. “Als je de mensen meer wil laten bewegen, kom je er niet als je zo’n stad benadert als een eenheidsworst. Dat deden we vroeger met motto’s als Meer bewegen moet en meer bewegen doet je goed. Tegenwoordig kijken we naar de verschillende behoeftepatronen. Er zijn ouderen, achterstandswijken, mensen met een migratieachtergrond. Dat vereist verschillende manieren van aanpak en er is onderzoek nodig om te kijken wat werkt en wat niet werkt. Op die manier maak je een directe koppeling tussen onderzoek en toepassing.”

Continue innovatieketen

Die koppeling tussen onderzoek en praktijk kan nog beter en daar ligt een rol voor Sportinnovator. Brombacher: “De Dag van het Sportonderzoek is een prachtige stimulans voor onderzoek en innovatie, maar we zijn er nog niet helemaal. Het HBO is hier goed vertegenwoordigd en we zien ook steeds meer mensen vanuit het WO, maar er moet een structurele link komen tussen WO, HBO en toepassing. Dan werk je aan een structureel aan één continue innovatieketen.” De Sport Data Valley is een instrument waar alle partijen bij elkaar kunnen komen.

Meer info:

Dag van het Sportonderzoek

Gerelateerd nieuws