Overzicht

Uitval van (talentvolle) turners voorkomen met de Motivatie Toolbox voor turncoaches

Redactie 26 oktober 2021, 09:00

In 2018 was het InnoSportLab ‘s-Hertogenbosch een van de winnaars van de Nationale Sportinnovator Prijs. Hun project? De Motivatie Toolbox voor turncoaches. Drie jaar later is deze toolbox ontwikkeld en in gebruik genomen. Maurice Aarts, labmanager en bij het project betrokken vanaf het eerste uur, vertelt meer over het wat, hoe, waarom en voor wie van deze Motivatie Toolbox.

Wanneer
‘In 2018 kwam KNGU-bondscoach Bram van Bokhoven naar ons toe. Hij zag hoe talentvolle turners uitvielen en realiseerde zich dat hij en de coaches om zich heen weinig wisten van de motivatie van de jonge turntalenten. In samenwerking met de KNGU en Sportvereniging Flik-Flak gingen we aan de slag. Hoe konden we inzicht en kennis vergaren over (intrinsieke) motivatie tijdens de ontwikkeling van een talentvolle jonge turn(st)er naar een volwassen topsporter?’

Bondscoach Bram van Bokhoven met TeamNL-turner Bram Verhofstad tijdens de training van paardvoltig. Foto: Sportinnovator

Hoe
‘Na het doen van uitgebreid literatuuronderzoek over motivatie namen we vragenlijsten en interviews af onder zowel vrouwelijke als mannelijke actieve en gestopte topturn(st)ers. De uitkomsten hiervan koppelden we aan de informatie die we uit de literatuur hadden gehaald. Daarnaast gingen we om de tafel zitten met de pedagogische afdeling van de KNGU, zodat we qua terminologie en leeftijdsindelingen bij hun werkwijze zouden aansluiten.’

Wat
‘Dit onderzoek leidde tot de Motivatie Toolbox: een verdiepend kennisdocument, een poster met leeftijdsafhankelijke adviezen voor in de turnhal en een adviesboekje met uitgebreidere, concrete tips en handvaten. Ook is een online motivatievragenlijst ontwikkeld waarmee de motivatie kan worden beoordeeld en gescoord aan de hand van de drie basisbehoeften: autonomie, binding en competentie. De scores op deze basisbehoeften worden gekoppeld aan leeftijdsafhankelijke tips om de motivatie per basisbehoefte van de turner of turnster te bevorderen. Geef een achtjarige oprechte feedback, en niet té vaak een compliment (autonomie), praat met je dertienjarige turn(st)er over school en de thuissituatie (binding) en laat een zestienjarige turn(st)er zich vergelijken met zichzelf en niet met anderen (competentie), om maar een paar voorbeelden van tips te noemen.’

Jonge turnsters tijdens de warming-up. Foto: Sportinnovator

Waarom
‘Naast dat er veelvuldig uitval van turntalent was, bleek dat er in de communicatie tussen coaches en turn(st)ers te veel eenrichtingsverkeer bestond. De recente berichten in de media, over grensoverschrijdend gedrag door turncoaches, zijn hier extreme voorbeelden van. Maar ook op andere niveaus bleken het turncoaches aan inzicht over de ontwikkeling van kinderen en de wijze waarop zij hun turn(st)ers het beste konden benaderen, te ontbreken. Met de resultaten van de Motivatie Toolbox willen we turncoaches op een heldere manier ondersteunen in de communicatie met hun turn(st)ers, op welk niveau dan ook.’

Hoe verder
‘Dankzij het winnen van de Nationale Sportinnovator Prijs hebben we de financiële middelen gehad om het onderzoek en de ontwikkeling van de Motivatie Toolbox uit te voeren. Daarbij kregen we in 2020 van Sportinnovator een innovatievoucher om het project te implementeren en doorontwikkelen. Hierdoor hebben we niet alleen bondsturncoaches bereikt, maar kan de KNGU ook de turnverenigingen in Nederland van de resultaten van de Motivatie Toolbox laten profiteren. Daarbij zijn zij in gesprek met onder andere de opleiding Sport & Bewegen aan het ROC om te kijken hoe we deze Motivatie Toolbox ook binnen andere takken van sport bekend en toepasbaar kunnen maken. Want het turnen is zeker niet de enige sport waar het geregeld aan leeftijdsadequate communicatie over motivatie ontbreekt.’

Projectmedewerkers Nienke Ekelenkamp (links) en Stephanie van Cappellen (rechts) met de in het PSV-stadion uitgereikte Sportinnovator Prijs 2018. Foto: Sportinnovator

Gerelateerd nieuws