Van Dorenmalen: “Samenwerking basis voor Sportinnovatie”

“Door samen op te trekken, kunnen we het meest sportinnovatieve land worden”, aldus Harry van Dorenmalen. De voorzitter van het door het ministerie van VWS ingestelde Topteam Sport sprak op het Nationale Sport Innovatie Congres op donderdag 5 oktober in Eindhoven, naast andere sprekers als Alberto Bichi, directeur van EPSI (Europees sport platform voor innovatie), over ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied.

Redactie 06 oktober 2017, 11:00

Van Dorenmalen legde de nadruk op samenwerking. Het in 2014 opgerichte Topteam Sport stelde een Kennis-en Innovatieagenda Sport op voor de komende jaren. Onderdeel daarvan is het opzetten van een Sportinnovator-ecosysteem, waarbij nieuwe samenwerkingen worden gestimuleerd tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. “We vragen om creativiteit uit het veld”, aldus Van Dorenmalen. “De kracht van sportinnovatie komt uit regionale samenwerking. Daar zijn de lijnen kort, daar kent men elkaars sterke punten.”

Als verbindend element in die samenwerking speelt Sport Data Valley een belangrijke rol. Sport Data Valley is het platform voor bedrijven, instellingen en personen om hun innovaties bij een breed publiek onder de aandacht te brengen en kennis te delen. Van Dorenmalen: “Sport Data Valley is de verbinder op nationaal en internationaal niveau.”

Gerelateerd nieuws