Overzicht

Zes vragen aan Soundless Esports, winnaar van de challenge Inclusieve(re) Esports

Redactie 16 december 2021, 09:00

In Nederland zijn ruim 1,6 miljoen mensen matig of ernstig lichamelijk beperkt. Online gaming is populair onder deze doelgroep. Er zijn relatief weinig fysieke handelingen voor nodig en het anonieme karakter biedt een kans om deel te nemen aan een community, zonder dat een beperking direct zichtbaar is. Desondanks zijn esports nog niet voor iedereen toegankelijk. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin er beperkingen zijn op het vlak van zien, horen, lezen, bewegen en/of gedrag. Om hiervoor oplossingen te bieden, zette Sportinnovator de challenge Inclusieve(re) Esports uit. De stichting Soundless Esports was één van de winnaars.

Wat houdt jullie project in?
Léjon van Vliet, medeoprichter en bestuurder van Soundless Esports: ‘Voor doven en slechthorenden is het spelen van games niet altijd eenvoudig. Het gebruikmaken van een koptelefoon en praten door een microfoon zijn voor hen niet mogelijk, terwijl communiceren tijdens esporten cruciaal is. Ons project ziet op de ontwikkeling van software, waarbij tijdens het spelen van games direct een ondertiteling in beeld verschijnt van hetgeen (horende) spelers door de koptelefoons zeggen. Hierdoor kunnen horenden en doven/slechtzienden samen in een esport-team spelen en valt de beperking van niet kunnen horen weg.’

Waarom hebben jullie de challenge Inclusieve(re) Esports gewonnen?
‘Onze stichting Soundless Esports heeft een aantal doelen. We willen esports voor doven en slechthorenden opzetten, de toegang tot games makkelijk maken voor hen en een community van dove en slechthorende esporters uit heel Europa creëren. Een systeem van ondertiteling bestaat nog niet in de esport. Als dat er wel is, kan je ongeacht je hoorvermogen (samen) games spelen. Het project past dus volledig in het doel van de challenge: esports inclusiever maken.’

Hoe is het project tot stand gekomen?
‘In 2018 begonnen we onze stichting met vijf dove vrienden. Als fervent gamers was ons doel snel duidelijk: we wilden esport in heel Europa voor elke dove en slechthorende toegankelijk maken. Toen we kennis namen van de challenge zijn we een plan gaan uitwerken dat we dankzij het winnen ervan ook tot uitvoer kunnen brengen.’

Welke stappen hebben jullie tot nu toe gezet om uitvoering aan het idee te geven?
‘We hebben de handen ineengeslagen met SpeakSee: een bedrijf dat de software kan bouwen om gesproken tekst naar schrift om te zetten. Zij zijn speciaal opgericht om toegankelijke communicatie te realiseren voor doven en slechthorenden en zodoende raakten we met hen in gesprek. Inmiddels geven zij uitvoering aan onze ideeën. Inmiddels zijn we in de testfase beland. Een team esporters, bestaande uit twee Nederlanders en drie Portugezen, van wie er drie horend zijn en twee doof, doen mee aan een reguliere competitie met behulp van de software.’

Welke stappen willen jullie nog zetten?
‘Als de testfase is afgerond en we alle feedback hebben verwerkt, willen we ons platform uitrollen over alle (potentiële) esporters in Europa. Nu zijn er zo’n 450 esporters die niet (goed) kunnen horen, waarvan er 100 aan competities meedoen. Hen willen we sowieso bereiken. Daarnaast gaan we ons ervoor inzetten om zoveel mogelijk andere doven en slechthorenden te enthousiasmeren om ook aan esport te gaan doen met behulp van deze software. En wellicht dat we ons systeem in de toekomst ook buiten Europa kunnen implementeren, mede afhankelijk van de daar geldende regels. We laten ons daarbij helpen door ESL Benelux; ook een challenge-winnaar met het project Uniek Esports. Door onze krachten te bundelen, hopen we ons project nog meer bekendheid te geven en verder uit te rollen.’

Wat moeten mensen met een vergelijkbaar innovatief idee doen om hun plan ook te realiseren?

‘Ga in gesprek met de doelgroep, luister naar de behoeften van ervaringsdeskundigen. Als dove esporter weet ik bijvoorbeeld precies waar voor mij de knelpunten zitten bij het spelen van games. Dat hielp en helpt enorm bij het uitdenken van het concept en opzetten en toegankelijk maken van het systeem.’

Challenges Sportakkoord

Sportinnovator daagt innovatoren uit voor innovatiechallenges binnen het Nationaal Sportakkoord. Benieuwd naar andere challenges?

Gerelateerd nieuws