Overzicht

Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam officieel geopend

Afgelopen week werd het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam (CASA) publiekelijk gelanceerd tijdens de VISTA Conference in Novotel Amsterdam. Het nieuwe centrum is onderdeel van Sportinnovator-centrum AISS en heeft als een van de belangrijkste doelstellingen om wetenschappelijk onderzoek rond aangepast sporten nog verder te stimuleren.

Redactie 11 september 2019, 12:14

Eigenlijk is het CASA al een tijdje volop bezig met hun werkzaamheden, maar er was nog geen goed moment om het nieuwe centrum publiekelijk te openen. “We vonden het toepasselijk om dit te doen bij een congres dat zich volledig focust op aangepast sporten”, vertelt Neal Damen van AISS. “Na de presentatie kwamen we al in contact met geïnteresseerden, en hopelijk kunnen we in de toekomst nieuwe projecten opzetten.”

Tijdens de presentatie kwam onder meer Marije Deutekom (Lector Kracht van Sport aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland) aan het woord. Zij vertelde wat meer over de voorgeschiedenis en doelstellingen van CASA. Verder deed rolstoelrugbyer Reda Haouam zijn verhaal over hoe hij ongeveer zeventien jaar geleden een dwarslaesie opliep en zich vervolgens alsnog wist op te werken als topsporter.

Nieuwe adviesraad opzetten

Damen: “Een van de doelen is om het netwerk rond aangepast sporten nader tot elkaar te brengen. Daarbij houden we twee pijlers in gedachten: aan de ene kant participatie & vitaliteit en aan de andere kant prestatiesporten. Wetenschappelijk onderzoek zal daar een belangrijke invloed hebben. We moeten onszelf verenigen op het gebied van aangepast sporten. Uiteindelijk niet alleen in Amsterdam, maar in het hele land.”

Onderdeel van het Centrum voor Aangepast Sporten Amsterdam is een werkgroep met allerlei afgevaardigden - waaronder diverse onderzoekers - die zich buigen over nieuwe projecten. Als het aan Damen ligt komt er in de nabije toekomst ook een adviesraad met ervaringsdeskundigen bij. “We merken dat we als netwerk mooie ideeën bedenken, maar dat we nog te weinig van de gebruikersgroep wordt gehoord. Als CASA zijnde kunnen we nog scherper worden en nog beter hun behoeftes pijlen, dus daar gaan we de komende tijd aan werken.”

Gerelateerd nieuws