Menu

Geri Bonhof overhandigt diploma aan 75ste afgestudeerde MSBI

Martin Fluit is de 75ste student die de master Sport- en Beweeginnovatie (MSBI) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen afrondt. Bij de diploma-uitreiking van de Hogeschool was Topteam-lid Geri Bonhof aanwezig. Zij benadrukte het belang van hbo-masters op het gebied van innovatie. Innovatieprofessionals zijn volgens haar hard nodig in het werkveld.

Redactie 15 november 2018, 09:00

Fluit hoorde bij de diploma-uitreiking dat hij de 75ste student is die afstudeert. De afgelopen twee jaar hield hij zich bezig met Able2Fitness, een innovatief concept dat beoogt gewone fitnesscentra toegankelijk te maken voor mensen die uit een revalidatiecentrum komen, zodat zij dicht bij huis en tussen de andere sporters verder kunnen bewegen en sporten.

Bonhof vertelde bij de diploma-uitreiking dat ze sociale innovaties zoals die van Fluit een warm hart toedraagt. Het gaat in haar ogen om het bereiken van sociaal maatschappelijke doelen, waarbij het verdieneffect niet altijd gelijk zichtbaar is. ‘Able2Fitness is een mooi voorbeeld van een sociale innovatie’, zei ze.

Uniek in de sport

'Innovatie is waar deze opleiding om draait', volgens opleidingscoördinator José Cuperus. 'Veel opleidingen zeggen met innovatie bezig te zijn. Het is echt een buzzwoord geworden. Bij deze master ben je vanaf het begin twee jaar lang de helft van de tijd bezig met een innovatievraagstuk uit de eigen praktijk. Voor de student is het learning by doing. In de sport is deze opleiding echt uniek in de manier waarop en waarvoor we de studenten opleiden.'

Als voorbeeld van een innovatievraagstuk waar een MSBI-student mee bezig is geweest, noemt Cuperus het gebruik van Virtual Reality tijdens de gymles. De gymles is er effectiever door geworden en er is minder uitleg nodig, waardoor het leerrendement hoger wordt. En er wordt gebruik gemaakt van zogenoemde SmartBreaks: ‘Slimme beweegtussendoortjes voor in de klas’, valt op de site van SmartBreaks te lezen. Met behulp van een filmpje of animatie op het smartboard kunnen kinderen zo even tussendoor oefeningen doen. Daar is geen voorbereidingstijd of extra materiaal voor nodig.

Studenten met lef

Wat de master ook bijzonder maakt, is dat alle docenten naast het lesgeven zelf met hun voeten in de klei staan. Iedereen werkt ernaast in de aan de opleiding gerelateerde praktijk. Datzelfde geldt overigens voor de studenten. Die zijn over het algemeen al werkzaam in de sport- en/of beweegindustrie. Bijvoorbeeld bij een gemeente, in de revalidatie of bij een sportbond, als sportfysiotherapeut of bij Defensie.

En, zo vult Cuperus aan: 'De studenten zijn mensen met lef, die geprikkeld worden door het willen oplossen of verder willen brengen van vraagstukken waar we nog geen antwoord op hebben. Ze zijn in hun werk vaak al met innovatie bezig en krijgen bij de MSBI de kennis en vaardigheden om innovaties te initiëren. We leiden mensen op die in complexe situaties met vernieuwende oplossingen komen.'

Subsidie

Het idee voor de tweejarige master ontstond in 2009, de eerste lichting begon in 2011 en nu zijn er dus 75 alumni. Dat betekent geen enorm grote jaargangen. Jaarlijks beginnen zo’n vijftien tot twintig studenten aan de MSBI. Dat worden nu wel meer, verwacht Cuperus. Dit studiejaar stelt de overheid namelijk voor het eerst subsidie beschikbaar voor de opleiding en nu al ziet Cuperus dat dat mensen over een drempel helpt. Er hebben zich twaalf studenten meer aangemeld.

Toen de master werd opgezet, hadden de oprichters ook al een verzoek ingediend bij de overheid om de opleiding te bekostigen, maar dat werd toen afgewezen. 'Heel mooi dat het nu wel is toegekend, daarmee zegt de overheid te zien dat er ruimte, sterker, dat er vraag is naar deze professionals. Het maakt de master echt toegankelijker.'

Fitnesscentra toegankelijk

De afgestudeerde Fluit kan de lessen van de master toepassen in Able2Fitness. Hij zette Able2Fitness op vanuit zijn werk als sportmanager bij Reade, een centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Hij merkte in zijn eigen praktijk dat patiënten na ontslag uit de revalidatiekliniek regelmatig in een zwart gat terechtkwamen en het sporten op de lange baan schoven. Zo ontstond het idee voor zijn innovatievraagstuk binnen de MSBI.

Zijn conclusie: 'Om de fitnesscentra toegankelijk te maken voor revalidatiepatiënten zijn meerdere dingen nodig. Het personeel van de fitnesscentra moet worden geschoold, de fitnesscentra moeten fysiek toegankelijk worden gemaakt - maar daar hoeft meestal niet zo gek veel voor te gebeuren - er moet een fysiotherapeut aan verbonden zijn, de doelgroep moet de centra weten te vinden en verwijzers moeten weten dat ze naar deze sportscholen kunnen verwijzen.'

Stadspas

Het komende jaar werkt Fluit Able2Fitness verder uit. 'Ik ben bezig om het in Amsterdam voor wie het nodig heeft onder de stadspas te laten vallen. Ik hoop dat dat komend jaar lukt.' Tegelijkertijd blijft hij ook bij Reade werken. Recent is binnen zijn organisatie een innovatieplatform opgezet, waaraan hij ook zijn steentje bijdraagt. Hij is er voorlopig nog niet uit of hij ook voor zichzelf zal beginnen.

Op eigen benen staan past overigens volledig in het idee van de masteropleiding, zegt Cuperus. 'De innovaties zijn soms aanleiding voor de studenten om voor zichzelf te beginnen. Anderen blijven wel in hun eigen organisatie werken, maar creëren daar hun eigen werk als innovatiemanager. Het arbeidsmarktperspectief is dan ook goed te noemen.'

Dit artikel verscheen eerder op de website van SportKnowHowxl.

Gerelateerd nieuws