Menu
Overzicht

Hoe gaat het nu met… Yalp

In onze rubriek ‘Hoe gaat het nu met’ staat een al eerder uitgelichte onderneming in de schijnwerpers. Hoe is het hen sindsdien vergaan? Wat viel mee en wat misschien tegen? Na Picoo lichten we nu Lappset Yalp uit. Kristian Tienstra, directeur Nederland/België, en Christiaan Ribbens, Lead UX/Game Designer, nemen ons mee in de stand van zaken.

Redactie 22 maart 2022, 07:00

Sinds 2006 ontwikkelt Yalp interactieve speelconcepten. ‘Ons doel is om iedereen – dus jong en oud, valide en invalide, vaardig en minder vaardig – met plezier in beweging te laten zijn en een omgeving te creëren waarin elkaar ontmoeten centraal staat’, begint Tienstra. ‘Dat doen we door speel- en sporttoestellen voor de openbare ruimte, recreatie, zorg en scholen te bedenken, ontwikkelen, produceren en leveren.’

De Sona is het meest bekende en meest verkochte product uit de koker van Yalp en staat al op ruim driehonderd plekken wereldwijd. ‘De Sona is herkenbaar aan de grote boog die boven het speelveld hangt en waar geluid uit komt als je beweegt. Naast dit soort toestellen hebben we in de loop der jaren ook andere in het oog springende concepten ontwikkeld, zoals op het gebied van free running. Daarbij kan je over obstakels klimmen en springen en is vooral op schoolpleinen geliefd. Ook proberen we bij zorginstellingen concepten te implementeren waarbij drie generaties aan hun trekken te komen’, licht Tienstra toe.

De Sona, met de herkenbare geluidsboog, is het bekendste concept van Yalp. Foto: Christiaan Ribbens

Maatwerk

Sinds we Yalp in 2020 spraken, heeft het bedrijf niet stilgestaan. Ribbens: ‘We zijn uiteraard verder gegaan met het ontwikkelen van nieuwe spellen, maar in het bijzonder staan we meer open voor samenwerking met onze klanten. Wat we meer dan ooit merken, is dat elke ruimte en doelgroep uniek is. Daar spelen we op in door op basis van de voorkeuren van iedere klant een spel aan te passen. Dat kan iets simpels zijn als het veranderen van de gebruikte kleuren, maar kan ook een meer technisch aspect betreffen. Zo hadden de leerlingen van een school voor speciaal onderwijs er de grootste lol om steeds maar op de knoppen van de Sona te drukken waardoor steeds een nieuw spel opstartte. Deze doelgroep beseft niet dat ze hiermee het spelplezier van andere kinderen bedierven. Dit hebben we aangepast (de knop moet nu wat langer ingedrukt worden om een nieuw spel te starten), waardoor het probleem zich niet meer voordeed. Bovendien zetten we op die betreffende school zelf gekozen liedjes in de geluidsboog. De leerlingen (en leerkrachten) konden hun geluk niet op en de Sona is sindsdien veel meer en tot grotere tevredenheid gebruikt.’

Het winnen van de Sportinnovator-challenge Samen spelen met en zonder beperking in 2020 heeft volgens Ribbens bijgedragen aan het opzoeken van de samenwerking en afstemmen met klanten die zich op specifieke doelgroepen en beperkingen richten. ‘We zijn nog bewuster geworden van het belang van inclusiviteit en het in contact zijn en blijven met alle – potentiële – gebruikers, juist ook na plaatsing van een toestel.’

Yalp wil iedereen in beweging krijgen. Foto: Christiaan Ribbens

Maatwerk leveren, lijkt aldus het adagium. Ribbens beaamt dit: ‘We leveren nu liever één spel af dat naar hartenlust gespeeld wordt dan dat we diverse concepten uitrollen waar minder animo voor is. Daarom zoeken we bewust het contact op met onze (potentiële) klanten, maar ook met alle doelgroepen. Bovendien geven we iedere belangstellende inzicht in onze producten op een online dashboard. Daarop zie je bijvoorbeeld waar op welk moment van de dag een van onze toestellen in gebruik is, van Den Haag tot China en van de Verenigde Staten tot Israël.’ Maar ook welk spel gespeeld wordt, en hoeveel (of juist niet).

Ontwikkelingen

Voor het verwerven van klanten binnen en buiten de landsgrenzen maakt Yalp gebruik van een breed distributienetwerk. Tienstra: ‘Zij dragen niet alleen zorg voor de plaatsing, maar ook voor zaken als acquisitie en relatiecontact. In de VS hebben we nu bijvoorbeeld een distributeur zitten in vele Staten waarin we actief zijn.’

Naast een groeiende vraag naar de Yalp-concepten in het buitenland signaleert Ribbens een andere behoefte. ‘Steeds meer bestaat er belangstelling voor onze producten in een andere omgeving. Om bij de Sona te blijven: bijna overal vind je deze grote boog ergens buiten, maar ook indoor, zoals bij IKEA-vestigingen in binnen- en buitenland. De vraag is nu of we de Sona ook geschikt kunnen maken voor kleinere binnenruimtes. Dat brengt technische uitdagingen met zich mee, maar willen we zeker onderzoeken.’

Nieuw is ook het gebruik van zonne-energie bij de toestellen. ‘Dat is handiger en goedkoper dan wanneer je een stroomkabel moet trekken, die én tot praktisch ongemak leiden én tot de vraag: wie de energierekening? Dat is in openbare parken soms lastig’, aldus Tienstra. ‘Een andere ontwikkeling is dat we onze interactieve concepten tegenwoordig ook voor enkele jaren verhuren, in plaats van verkopen. Ook is huurkoop mogelijk. Bij beide mogelijkheden hoeven de klanten geen hoge initiële investering te doen en zijn de concepten voor nog meer partijen financieel bereikbaar.'

Hoe dan ook is er aan belangstelling voor de beweegconcepten van Yalp vooralsnog geen gebrek. Daarnaast nodigt het bedrijf geregeld groepen uit om kennis met de spellen te maken. ‘Laatst hadden we bijvoorbeeld zestig gehandicapten over de vloer in het weekend, van jong tot oud. Zij namen deel aan de door ons zo genoemde ‘Goalympics ‘, waarbij ze buiten tal van interactieve spellen konden uitproberen. Een feest voor iedereen; en bovendien leerzaam voor ons. Het heeft ons weer meer tools in handen gegeven om onze concepten nóg inclusiever te maken.

Volop speelplezier tijdens de Goalympics. Foto: Christiaan Ribbens

Meer informatie

Neem voor meer informatie over Yalp een kijkje op de website, of stuur een e-mail aan kristian.tienstra@yalp.nl.

Gerelateerd nieuws