Sportinnovator start met ontwikkeling certificeringskader voor centra

Sportinnovator-centra zijn ontmoetings- en broedplaatsen waar onderzoekers, ondernemers, overheden en sportorganisaties structureel samenwerken aan innovaties die bijdragen aan de topsport, sportparticipatie en/of een actieve leefstijl; aan de kennisbasis voor sport; zorgen voor economische rendement of maatschappelijke waarde opleveren.

Redactie 09 januari 2019, 10:00

Sinds 2015 zijn vanuit het Sportinnovator-programma een zeventiental centra ondersteund, gecoacht en gesubsidieerd. In 2018 heeft het ecosysteem zich verder versterkt, waarbij deze centra elkaar én hun stakeholders steeds beter vinden en verbinden.

Om de Sportinnovator-centra en het ecosysteem een volgende kwaliteitsimpuls te geven start het Topteam Sport met de ontwikkeling van certificering voor de centra. Het doel van dit certificeringstraject is om gezamenlijk een maatstaf voor kwalitatief sterke centra te bepalen, waarmee niet alleen een leerklimaat bij centra ontstaat maar ook voor (potentiële) stakeholders nóg duidelijker wordt waar ze moeten zijn om hun innovaties in sport en bewegen verder te helpen.

De komende maanden zal het Sportinnovator-bureau samen met de Centra en een extern expertisebureau, Andersson Elffers Felix (AEF) aan de slag gaan om te komen tot een certificeringsprogramma.

Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij Bas Peeters, bureausecretaris op bpeeters@zonmw.nl

Gerelateerd nieuws