Overzicht

Wijkbeweegkaart, voor het effectief beweegvriendelijk inrichten van de wijk

Wethouder Sport in de gemeente Eindhoven en Topteamlid Stijn Steenbakkers doet een oproep aan alle wethouders sport om 3% van de sport- en beweegbegroting voor innovatie te reserveren. Lees hier bijvoorbeeld meer over de Wijkbeweegkaart.

Redactie 18 maart 2022, 00:00

Met de WijkBeweegKaart haalt het Innosportlab Sport & Beweeg wijkbehoeften, wensen, beweegideeën en situaties van moeilijk bereikbare inwoners op. Het doel? Het beweegvriendelijk inrichten van de wijk.

Tegenwoordig werken gemeenten met diverse data over hun inwoners. Bestaande data heeft vaak betrekking op georganiseerd sporten en bewegen. Wensen, ideeën en locaties in de wijken en buurten missen. Om desinvesteringen te voorkomen en draagvlak te creëren om beweegplannen in de openbare ruimte door te kunnen voeren, is ook deze data nodig.

De WijkBeweegKaart is een combinatie van verschillende methodes waarin er zowel online als offline data gegenereerd wordt over hoe de wijk het beste ingericht kan worden. Dit gebuert aan de hand van drie onderdelen:

  • Allereerst met de gemeente in gesprek. Wat zijn hun doelstellingen en ambities?
  • Vervolgens worden met lokale organisaties interviews en werksessies gehouden.
  • Als laatste worden inwoners van de desbetreffende wijk bevraagd via verschillende manieren. Met de digitale WijkBeweegKaart tool bereiken we wijkbewoners van jong tot oud online en op de straat. Op unieke wijze wordt met een gespreksstarter langs de deuren gegaan en worden druk bezochte locaties en ontmoetingsplekken in de wijk bezocht om het gesprek met de bewoner aan te gaan.

De WijkBeweegKaart is een initiatief van InnoSportLab Sport & Beweeg en werd recent o.a. toegepast in Eindhoven, Helmond, Arnhem en Purmerend.

‘Met goed vooronderzoek onder de gebruikers voorkom je dat goedbedoelde investeringen in beweegvriendelijke inrichting van een wijk uiteindelijk toch niet gebruikt worden.’

Harmen Bijsterbosch van InnoSportLab Sport & Beweeg

Meer informatie

Gerelateerd nieuws