Topteam Sport

Geri Bonhof

Functie: Oud-voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht, oud-docente bewegingsonderwijs

'Ik ben in 2015 gevraagd voor het Topteam Sport vanwege mijn kennis van én ervaring met het programmeren van praktijkgericht toegepast onderzoek. Na tien jaar bewegingsonderwijs en een loopbaan als schoolleider werd ik voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht. In die tijd heb ik veel tijd besteed aan de invulling van de lectoraten en de ontwikkeling van praktijkgericht toegepast onderzoek. In het Topteam was dit type onderzoek niet vertegenwoordigd. Zeker op het gebied van sportonderzoek zijn inmiddels veel waardevolle bijdragen geleverd aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van prestatieverbetering, talentontwikkeling, bevordering van gezondheid en vitaliteit, bewegingsonderwijs en de sociale en maatschappelijke waarde van sport en bewegen.

Het is belangrijk om ‘focus’ en ‘massa’ aan te brengen in het sport- en beweegonderzoek in Nederland. Vanuit het Topteam hebben wij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de KANS: Kennisagenda Nederlandse Sport. Een brede agenda die interactief tot stand gekomen is, met inbreng van veel onderzoekers. Het is belangrijk samen te werken en versnippering van activiteiten te voorkomen. Inmiddels is ook extra financiering voor onderzoek op het gebied van sport en bewegen beschikbaar én is er een belangrijke plaats ingeruimd in de Nationale Wetenschapsagenda. De komende jaren is de uitdaging meer middelen te verkrijgen voor onderzoek en de ingezette lijn voort te zetten. Daarnaast moet de relatie onderzoek en innovatie versterkt worden. De wijze waarop het netwerk van Sportinnovatie-centra zich ontwikkelt, biedt vele mogelijkheden. Veel aandacht zal moeten uitgaan naar het stimuleren en begeleiden van de vraagarticulatie van sporters, trainers, coaches, buurtsportcoaches, sportverenigingen, bedrijfsleven, overheid en de gezondheidszorg.'

Gerelateerd nieuws