Overzicht

Topsportevents die meer Nederlanders bereiken en inspireren

Innovatiechallenge

Nederland is succesvol in het organiseren van topsportevenementen. Ze zijn goed georganiseerd en leveren prachtige sportprestaties op. Toch lukt het maar beperkt om, uitgezonderd de Olympische spelen en het mannenvoetbal en de Formule 1, die evenementen door laten te dringen tot in alle straten en huiskamers van Nederland. Het bereiken en inspireren van mensen in heel Nederland vraagt een gerichte aanpak en wordt ook niet vanzelf door bedrijfsleven of media opgepakt. Daarbij ligt er een extra uitdaging wat betreft de zichtbaarheid van minder bekende sporten en van topsporters met een beperking. Heb jij een concreet idee of deeloplossing om meer mensen te bereiken en inspireren met onze topsportevenementen, maak dan een voorstel! Dien dit uiterlijk 8 februari 2022 in en maak kans op ontwikkelbudget vanuit Sportinnovator.

Redactie 15 december 2021, 09:00

Het voorstel is erop gericht dat meer mensen in aanraking komen met het evenement, de sport(ers) en hun prestaties. Meer mensen bereiken kan leiden tot bredere waardering van en verbondenheid met de sport(ers) en hun prestaties. Naast meer mensen in aanraking laten komen kunnen innovaties ook bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij het evenement, de sporters en/of hun prestaties. Zo laten ze zich mogelijk zelfs inspireren om eigen gedrag aan te passen wat betreft bijvoorbeeld gezonde leefstijl, consumptie, sportparticipatie of de omgang met mensen met een beperking.

Voor deze challenge is in totaal €200.000,- beschikbaar. Dit wordt op basis van de ingestuurde voorstellen verdeeld over 3-5 winnaars. Het maximum ontwikkelbudget per voorstel is €60.000,-. Hiermee ontwikkelen bedrijven een product of concept, dat daarna ook in de praktijk wordt toegepast bij de EPC in 2023 (zie kader).

Belangrijke data:

  • Dinsdag 8 februari 2022, 14.00 uur - Deadline Challenge, indienen voorstel
  • Woensdag 9/donderdag 10 maart - Live pitch
  • Zondag 15 mei 2022 - Uiterlijke startdatum uitvoering

Eerste toepassing bij de EPC 2023

De innovatie wordt voor het eerst ingezet bij een specifiek evenement, namelijk de European Para Championships (EPC) in augustus 2023 te Rotterdam. De EPC is een nieuw evenement en bestaat uit een bundeling van EK’s voor para-topsporters. Het evenement kent ook z’n specifieke aanvullende uitdagingen, die relevant zijn voor de te ontwikkelen innovaties. Het gaat namelijk om diverse sporttakken (multisport) en richt zich specifiek op topsport voor mensen met een beperking. Hun zichtbaarheid en waardering als topsporter bij het brede Nederlandse publiek vergroten is een extra grote uitdaging voor de sport en voor overheden.

Denkrichting

Van de (deel)oplossingen of innovaties waar de markt mee zal komen is nog geen vastomlijnd beeld. Wellicht richten die zich op het delen van de beelden en verhalen via nieuwe mediakanalen in combinatie met informatie over de sport en koppeling met recreatieve sportbeoefening. Maar het kan ook gaan over vernieuwende side-events (in het hele land) of het organiseren van (sportieve) challenges waarbij kinderen of volwassenen worden uitgedaagd om prestaties te leveren of zich verbinden aan een sporter of team bij het evenement. Ook vanuit experience marketing en fanbeleving zijn er mogelijkheden om de beleving en verbondenheid bij events te vergroten, al dan niet ondersteund door bedrijven die maatschappelijk betrokken zijn. Of gaat het om impact in de huiskamer zelf met VR en AR. Maar hoogstwaarschijnlijk zijn er andere kansen en nieuwe combinaties, en juist daar is deze challenge voor.

Meer informatie

Alle informatie over de Challenge Topsportevents staat hier en voor vragen kunt u contact opnemen met Jarno Hilhorst.

Gerelateerd nieuws