Topteam Sport-symposium 'Programmeren van kennis en innovatie' tijdens DSO

De Dag van het Sportonderzoek (DSO) is een landelijk congres voor en door sportonderzoekers. De DSO richt zich op onderzoekers die op wat voor manier dan ook te maken hebben met sportonderzoek. Met name het werk aan elkaar presenteren en daarover met elkaar in debat gaan is wat centraal staat op deze dag. Diverse thema’s die spelen binnen de sportpraktijk komen aan bod, zoals gezondheid, maatschappij, aangepast sporten, topsport en evenementen.

Redactie 02 november 2018, 08:00

De DSO wordt elk jaar georganiseerd door een andere sportacademie (HBO), waarbij elk jaar een algemeen thema centraal staat. Dit jaar vindt de dag plaats op 8 november en is De Haagse Hogeschool in samenwerking met het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, de organisator. Het thema tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2018 is ‘In for Motion’.

Mini-symposium Programmeren van kennis en innovatie

Tussen 13.30 uur en 15.00 uur organiseert Topteam Sport in samenwerking met ZonMw een mini-symposium. In dit symposium wordt ingegaan op de vraag hoe we door programmatisch te werken toepasbare kennis en innovaties krijgen. Het Topteam Sport trapt het symposium af en deelt met de aanwezigen hoe we in Nederland bouwen aan een Sportinnovator-ecosysteem. Het Topteam Sport heeft als ambitie om bedrijven hier structureel onderdeel van te laten zijn, en beschrijft op het symposium wat hierbij de aanpak gaat zijn. Data in sport en bewegen is onmisbaar in deze ontwikkeling, en het door Topteam Sport geïnitieerde Sport Data Valley krijgt het podium om toe te lichten wat dit voor onderzoekers kan gaan betekenen. Tenslotte opent in november een nieuwe subsidie-oproep voor onderzoekers, ZonMw licht dit toe.

Sprekers

  • Aarnout Brombacher en Geri Bonhof, Topteam Sport: Met het programma Sportinnovator stuurt het Topteam op meer innovaties in de sport. Het betrekken van onderzoekers is hierbij belangrijk. Beide Topteam leden lichten de recente ontwikkelingen toe, lichten het programma Sportinnovator toe en gaan in op de vraag welke rol onderzoek en onderzoekers (kunnen) spelen in dit programma.
  • Auke Damstra, Universiteit Leiden en projectleider van Sport Data Valley: Sport Data Valley biedt onderzoekers de mogelijkheid om data op een veilige manier op te slaan, te delen en analysetools te gebruiken.
  • Marloes Stammen, ZonMw: In november opent de subsidieronde Sport en Bewegen 2018 van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen van ZonMw. Op de volgende thema’s kunnen voorstellen worden ingediend: beter presteren, een leven lang bewegen, de waarde(n) van sport en data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek. Na een toelichting op de call is er ruimte voor vragen, zoals: wat is een goed project? wat wordt gevraagd van een goede samenwerking? wat zijn speerpunten van het programma? Voor en na het mini-symposium is Marloes beschikbaar voor aanvullende vragen. Waar en hoe zal in het programma worden aangekondigd.

Interesse? Er zijn nog kaarten te koop voor de DSO! Registreren kan via de ze site.

Het complete programma van de DSO op de Haagse vind je hier.

Gerelateerd nieuws