Topteam Sport

Martin Olde Weghuis

Functie: Eigenaar Fact Non Verba B.V.; Programmadirecteur stichting AMMON; Voorzitter Stichting OICAM

'Sport en bedrijfsleven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben gevraagd voor het Topteam Sport vanuit mijn expertise met onder meer kunstgras bij Royal Ten Cate. Kunstgras is een product dat in de laatste vijftien jaar gezorgd heeft voor een aanmerkelijke ledengroei en hoger rendement van sportaccommodaties; een voetbalveld kan nu per seizoen niet 250 maar 1.500 uur worden ingezet.

Sport is, zeker waar het gaat om de bouw van complexen en dergelijke, in Nederland altijd een subsidiegedreven platform geweest. In een tijd waarin duidelijk is dat subsidies, in tal van sectoren, worden afgebouwd, zullen gelden steeds vaker uit het bedrijfsleven moeten komen. Het is aan ons als Topteam om de link te leggen tussen sport en bedrijfsleven. De vraag vanuit het bedrijfsleven is dan meteen: What’s in it for me? Dat is een logische, terechte vraag, waarop je voor elk product afzonderlijk weer een goed antwoord zult moeten vinden. Het zal betekenen dat je met innovaties moet komen die de massa kunnen bereiken, het is tijd voor meer vraaggestuurde ontwikkelingen. Dat zal ook betekenen dat er innovaties ontstaan die niet alleen nog voor de topsport worden gemaakt. Topsport zou wel nog de launching customer kunnen zijn, maar breedtesport en vooral de gezondheidszorg moeten er ook snel mee aan de slag kunnen. Hoe mooi is het als je een sensor kunt ontwikkelen voor een betere afwikkeling van de voet en de schoen, waar niet alleen de hardloper iets aan heeft, maar vooral ook mensen in verzorgingstehuizen?

Voor wat betreft het traject van het Topteam Sport tot 2022 kan ik zeggen dat we goed op koers liggen. Er is al een aantal belangrijke overwinningen geboekt. Dat wetenschap, sport, bedrijfsleven en overheid inzake sportinnovaties in Nederland alles op elkaar afstemmen, is een belangrijke stap. Wij vechten elkaar de tent niet uit. Daar kunnen ze in andere sectoren nog veel van leren. Sport zou, al zeg ik het zelf, als een blauwdruk voor de nieuwe economie van Nederland kunnen fungeren.'

Gerelateerd nieuws